Αργίες αγοράς

Οι τυπικοί χρόνοι συναλλαγών αγοράς επηρεάζονται συνήθως από τις δημόσιες διακοπές.
Ανατρέξτε στους ακόλουθους πίνακες για το ενημερωμένο πρόγραμμα συναλλαγών των προσβεβλημένων μέσων.

Αργίες αγοράς

Οι τυπικοί χρόνοι συναλλαγών αγοράς επηρεάζονται συνήθως από τις δημόσιες διακοπές. <br> Ανατρέξτε στους ακόλουθους πίνακες για το ενημερωμένο πρόγραμμα συναλλαγών των προσβεβλημένων μέσων.

  November Holidays 2023
 • November Holidays 2023

  Read More

  November Holidays 2023

  Please view the below the trading schedule changes for the upcoming public Holidays in November. Please note that the following are all GMT times and that the information is valid at the time of publication.

  Dates Precious Metals
  XAU, XAG, XPT, XPD
  Thursday | 23 November 2023 Early Closing at 19:30 UTC+0 | Reopen at 23:00 UTC+0
  Friday | 24 November 2023 Early Closing at 18:45 UTC+0
  Dates Energies
  XTIUSD (US Oil) XBRUSD (Brent) XNGUSD (Nat.Gas)
  Thursday | 23 November 2023
  Early Closing at 19:30 UTC+0 Reopen at 23:00 UTC+0 Early Closing at 18:30 UTC+0 Reopen at 01:00 UTC+0 Early Closing at 19:30 UTC+0 Reopen at 23:00 UTC+0
  Friday | 24 November 2023
  Early Closing at 18:45 UTC+0 Early Closing at 20:00 UTC+0 Early Closing at 18:45 UTC+0
  Dates Index CFDs
  Thursday | 23 November 2023 GEREUR (Germany 40) Early Close at 21:00 UTC+0 - Reopens at 23:02 UTC+0
  FTSGBP (UK 100) Early Close at 21:00 UTC+0 - Reopens at 23:02 UTC+0
  JPXJPY (Japan 225) Early Close at 18:00 UTC+0 - Reopens at 23:00 UTC+0
  DJIUSD (US 30) Early Close at 18:00 UTC+0 - Reopens at 23:00 UTC+0
  NDXUSD (US Tech 100) Early Close at 18:00 UTC+0 - Reopens at 23:00 UTC+0
  SPXUSD (US 500) Early Close at 18:00 UTC+0 - Reopens at 23:00 UTC+0
  Friday | 24 November 2023 JPXJPY (Japan 225) Early Closing at 18:15 UTC+0
  DJIUSD (US 30) Early Closing at 18:15 UTC+0
  NDXUSD (US Tech 100) Early Closing at 18:15 UTC+0
  SPXUSD (US 500) Early Closing at 18:15 UTC+0
 • End of DST 2023 - Clock Change - Revised Trading Schedule
 • October Holidays 2023

  Read More

  October Holidays 2023

  Please view the below the trading schedule changes for the upcoming public Holidays in October. Please note that the following are all GMT times and that the information is valid at the time of publication.

  FX, METALS & ENERGIES
  Products Trading Hours
  Sunday 29th October - Friday 3rd November Sunday 5th November Onwards
  FX Sunday 21:00 - Friday 21:00 GMT Daily Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT Daily
  Sunday 29th October - Friday 3rd November Sunday 5th November Onwards
  METALS (XAU, XAG, XPT, XPD) Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily
  XTIUSD (US Oil), XNGUSD
  (Natural Gas)
  Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily
  Monday 30th October - Friday 3rd November Monday 6th November Onwards
  METALS (XAL, XCU, XNI, XPB, XZN) Monday 01:00 - Friday 19:00 GMT Daily Continues with the changed hours
  XBRUSD (Brent) Monday 00:00 - Friday 21:00 GMT Daily Monday 01:00 - Friday 22:00 GMT Daily
  INDICES
  Products Trading Hours
  Sunday 29th October - Friday 3rd November Sunday 5th November Onwards
  DJIUSD (US 30) Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily
  NDXUSD (US Tech 100) Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily
  SPXUSD (US 500) Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily
  JPXJPY (Japan 225) Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily
  GEREUR (Germany 40) Sunday 22:02 - Monday 21:00 GMT Daily Sunday 23:02 - Monday 22:00 GMT Daily
  FTSGBP (UK 100) Sunday 22:02 - Monday 21:00 GMT Daily Sunday 23:02 - Monday 22:00 GMT Daily
  Monday 30th October - Friday 3rd November Monday 6th November Onwards
  STXEUR (Europe 50) Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily Continues with the changed hours
  F40EUR (France 40) Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily Continues with the changed hours
  SSMCHF (Swiss 20) Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily Continues with the changed hours
  AEXEUR (Holland 25) Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily Continues with the changed hours
  IT4EUR (Italy 40) Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily Continues with the changed hours
  IBXEUR (Spain 35) Monday 08:00 - Friday 19:00 GMT Daily Continues with the changed hours
  HSIHKD (Hong Kong 50) Monday 01:15 - 04:00 / 05:00 - 08:30
  / 09:15 - 19:00 Friday GMT Daily
  Continues with the changed hours
 • October Holidays 2023
 • October Holidays 2023

  Read More

  October Holidays 2023

  Please view the below the trading schedule changes for the upcoming public Holidays in October. Please note that the following are all GMT times and that the information is valid at the time of publication.

  Dates Index CFDs
  Monday | 02 Oct 2023 HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
  Monday | 23 Oct 2023 HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
  Australia Clock change
  Products Trading Hours
  Until Friday 29th September Monday 2nd October Onwards
  AXJAUD (Australia 200) Sunday 23:50 - 06:30 / 07:10 - 21:00 Friday UTC Daily Sunday 22:50 - 05:30 / 06:10 - 20:00 Friday UTC Daily
 • September Διακοπές 2023
 • September Διακοπές 2023

  Διαβάστε περισσότερα

  September Διακοπές 2023

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το September. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals
  XAU, XAG, XPT, XPD
  Monday | 04 September 2023 Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0
  Dates Energies
  XTIUSD (US Oil) XBRUSD (Brent) XNGUSD (Nat.Gas)
  Monday | 04 September 2023
  Early Closing at 18:30 UTC+0 Reopen at 22:00 UTC+0 Early Closing at 17:30 UTC+0 Reopen at 00:00 UTC+0 Early Closing at 18:30 UTC+0 Reopen at 22:00 UTC+0
  Ημερομηνίες Δείκτης CFD
  Monday | 04 September 2023 GEREUR (Germany 40) Early Close at 20:00 UTC+0 - Reopens at 22:02 UTC+0
  FTSGBP (UK 100) Early Close at 20:00 UTC+0 - Reopens at 22:02 UTC+0
  JPXJPY (Japan 225) Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopens at 22:00 UTC+0
  DJIUSD (US 30) Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopens at 22:00 UTC+0
  NDXUSD (US Tech 100) Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopens at 22:00 UTC+0
  SPXUSD (US 500) Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopens at 22:00 UTC+0
 • Αύγουστος Διακοπές 2023
 • Αύγουστος Διακοπές 2023

  Διαβάστε περισσότερα

  Αύγουστος Διακοπές 2023

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Αύγουστος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Ημερομηνίες Δείκτης CFD
  Tuesday | 01 August 2023 SSMCHF (Swiss 20) Closed
  Tuesday | 15 August 2023 IT4EUR (Italy 40) Closed
  Monday | 28 August 2023 FTSGBP (UK 100) Closed
 • Ιούλιος Διακοπές 2023
 • Ιούλιος Διακοπές 2023

  Διαβάστε περισσότερα

  Ιούλιος Διακοπές 2023

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Ιούλιος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Ημερομηνίες Πολύτιμα μέταλλα
  XAU, XAG, XPT, XPD
  Tuesday | 04 July 2023 Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0
  Ημερομηνίες Energies
  XTIUSD (US Oil) XBRUSD (Brent) XNGUSD (Nat.Gas)
  Tuesday | 04 July 2023
  Early Closing at 18:30 UTC+0 Reopen at 22:00 UTC+0 Early Closing at 17:30 UTC+0 Reopen at 00:00 UTC+0 Early Closing at 18:30 UTC+0 Reopen at 22:00 UTC+0
  Ημερομηνίες Δείκτης CFD
  Tuesday | 04 July 2023 GEREUR (Germany 40) Early Close at 20:00 UTC+0 - Reopens at 22:02 UTC+0
  FTSGBP (UK 100) Early Close at 20:00 UTC+0 - Reopens at 22:02 UTC+0
  JPXJPY (Japan 225) Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopens at 22:00 UTC+0
  DJIUSD (US 30) Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopens at 22:00 UTC+0
  NDXUSD (US Tech 100) Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopens at 22:00 UTC+0
  SPXUSD (US 500) Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopens at 22:00 UTC+0
 • Ιούνιος Διακοπές 2023
 • Ιούνιος Διακοπές 2023

  Διαβάστε περισσότερα

  Ιούνιος Διακοπές 2023

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Ιούνιος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Ημερομηνίες Πολύτιμα μέταλλα
  XAU, XAG, XPT, XPD
  Monday | 19 June 2023 Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0
  Ημερομηνίες Energies
  XTIUSD (US Oil) XBRUSD (Brent) XNGUSD (Nat.Gas)
  Monday | 19 June 2023
  Early Closing at 18:30 UTC+0 Reopen at 22:00 UTC+0 Early Closing at 17:30 UTC+0 Reopen at 00:00 UTC+0 Early Closing at 18:30 UTC+0 Reopen at 22:00 UTC+0
  Ημερομηνίες Δείκτης CFD
  Monday | 12 June 2023 AXJAUD (Australia 200) Late Opening at 07:10 UTC+0
  Monday | 19 June 2023 GEREUR (Germany 40) Early Close at 20:00 UTC+0 - Reopens at 22:02 UTC+0
  FTSGBP (UK 100) Early Close at 20:00 UTC+0 - Reopens at 22:02 UTC+0
  JPXJPY (Japan 225) Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopens at 22:00 UTC+0
  DJIUSD (US 30) Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopens at 22:00 UTC+0
  NDXUSD (US Tech 100) Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopens at 22:00 UTC+0
  SPXUSD (US 500) Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopens at 22:00 UTC+0
  Thursday | 22 June 2023 HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
 • Μάιος Διακοπές 2023
 • Μάιος Διακοπές 2023

  Διαβάστε περισσότερα

  Μάιος Διακοπές 2023

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Μάιος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Ημερομηνίες Πολύτιμα μέταλλα
  XAU, XAG, XPT, XPD
  Monday | 29 Μάιος 2023 Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0
  Ημερομηνίες Energies
  XTIUSD (US Oil) XBRUSD (Brent) XNGUSD (Nat.Gas)
  Monday | 29 Μάιος 2023
  Early Closing at 18:30 UTC+0 Reopen at 22:00 UTC+0 Early Closing at 17:30 UTC+0 Reopen at 00:00 UTC+0 Early Closing at 18:30 UTC+0 Reopen at 22:00 UTC+0
  Ημερομηνίες Δείκτης CFD
  Monday | 01 Μάιος 2023 GEREUR (Germany 40) Closed
  STXEUR (Europe 50) Closed
  F40EUR (France 40) Closed
  IBXEUR (Spain 35) Closed
  AEXEUR (Netherlands 25) Closed
  IT4EUR (Italy 40) Closed
  SSMCHF (Swiss 20) Closed
  HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
  FTSGBP (UK 100) Closed
  Monday | 08 Μάιος 2023 FTSGBP (UK 100) Closed
  Friday | 26 Μάιος 2023 HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
  Monday | 29 Μάιος 2023 GEREUR (Germany 40) Early Closing at 20:00 UTC+0 | Reopen at 22:02 UTC+0
  FTSGBP (UK 100) Closed
  SSMCHF (Swiss 20) Closed
  JPXJPY (Japan 225) Early Closing at 17:00 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0
  DJIUSD (US 30) Early Closing at 17:00 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0
  NDXUSD (US Tech 100) Early Closing at 17:00 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0
  SPXUSD (US 500) Early Closing at 17:00 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0
 • Απρίλιος Διακοπές 2023
 • Απρίλιος Διακοπές 2023

  Διαβάστε περισσότερα

  Απρίλιος Διακοπές 2023

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Απρίλιος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Ημερομηνίες Πολύτιμα μέταλλα
  XAU, XAG, XPT, XPD
  Thursday | 06 Apr 2023 Closing at 21:00 UTC+0
  Friday | 07 Apr 2023 Closed
  Ημερομηνίες Industrial Metals
  XAL, XCU, XNI, XPB, XZN
  Friday | 07 Apr 2023 Closed
  Ημερομηνίες Energies
  XTIUSD (US Oil) XBRUSD (Brent) XNGUSD (Nat.Gas)
  Thursday | 06 Apr 2023
  Closing at 21:00 UTC+0 Closing at 21:00 UTC+0 Closing at 21:00 UTC+0
  Friday | 07 Apr 2023
  Closed Closed Closed
  Ημερομηνίες Δείκτης CFD
  Wednesday | 05 Apr 2023 HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
  Thursday | 06 Apr 2023 AXJAUD (Australia 200) Closing at 14:00 UTC+0
  HSIHKD (Hong Kong 50) Closing at 19:00 UTC+0
  GEREUR (Germany 40) Closing at 21:00 UTC+0
  IBXEUR (Spain 35) Closing at 18:00 UTC+0
  STXEUR (Europe 50) Closing at 20:00 UTC+0
  F40EUR (France 40) Closing at 20:00 UTC+0
  AEXEUR (Netherlands 25) Closing at 20:00 UTC+0
  IT4EUR (Italy 40) Closing at 20:00 UTC+0
  SSMCHF (Swiss 20) Closing at 20:00 UTC+0
  FTSGBP (UK 100) Closing at 21:00 UTC+0
  JPXJPY (Japan 225) Closing at 21:00 UTC+0
  DJIUSD (US 30) Closing at 21:00 UTC+0
  NDXUSD (US Tech 100) Closing at 21:00 UTC+0
  SPXUSD (US 500) Closing at 21:00 UTC+0
  Friday | 07 Apr 2023 AXJAUD (Australia 200) Closed
  HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
  GEREUR (Germany 40) Closed
  IBXEUR (Spain 35) Closed
  STXEUR (Europe 50) Closed
  F40EUR (France 40) Closed
  AEXEUR (Netherlands 25) Closed
  IT4EUR (Italy 40) Closed
  SSMCHF (Swiss 20) Closed
  FTSGBP (UK 100) Closed
  JPXJPY (Japan 225) Closed
  DJIUSD (US 30) Closed
  NDXUSD (US Tech 100) Closed
  SPXUSD (US 500) Closed
  Monday | 10 Apr 2023 AXJAUD (Australia 200) Late Opening at 23:50 UTC+0
  HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
  GEREUR (Germany 40) Closed
  IBXEUR (Spain 35) Closed
  STXEUR (Europe 50) Closed
  F40EUR (France 40) Closed
  AEXEUR (Netherlands 25) Closed
  IT4EUR (Italy 40) Closed
  SSMCHF (Swiss 20) Closed
  FTSGBP (UK 100) Closed
  Monday | 24 Apr 2023 AXJAUD (Australia 200) Early Closing at 21:00 UTC+0
  Tuesday | 25 Apr 2023 AXJAUD (Australia 200) Late Opening at 07:10 UTC+0
  DST Changes - AUS Clock change
  Products Trading Hours
  Until Friday 31st March Monday 3rd Απρίλιος Onwards
  AXJAUD (Australia 200) Sunday 22:50 - 05:30 / 06:10 - 20:00 Friday UTC Daily Sunday 23:50 - 06:30 / 07:10 - 21:00 Friday UTC Daily
 • Daylight Savings Time 2023 - Clock Change - Revised Trading Schedule
 • Μάρτιος Διακοπές 2023

  Διαβάστε περισσότερα

  Μάρτιος Διακοπές 2023

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Μάρτιος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  FX, METALS & ENERGIES
  Products Trading Hours
  Sunday 12th March - Friday 24th March Sunday 26th March Onwards
  FX Sunday 21:00 - Friday 21:00 UTC Daily Continues with the changed hours
  Sunday 12th March - Friday 24th March Sunday 26th March Onwards
  METALS (XAU, XAG, XPT, XPD) Sunday 22:00 - Friday 21:00 UTC Daily Continues with the changed hours
  XTIUSD (US Oil), XNGUSD (Natural Gas) Sunday 22:00 - Friday 21:00 UTC Daily Continues with the changed hours
  Monday 13th March - Friday 24th March Monday 27th March Onwards
  METALS (XAL, XCU, XNI, XPB, XZN) Monday 00:00 - Friday 18:00 UTC Daily Continues with the changed hours
  XBRUSD (Brent) Monday 01:00 - Friday 21:00 UTC Daily Monday 00:00 - Friday 21:00 UTC Daily
  INDICES
  Products Trading Hours
  Sunday 12th March - Friday 24th March Sunday 26th March Onwards
  DJIUSD (US 30) Sunday 22:00 - Friday 21:00 UTC Daily Continues with the changed hours
  NDXUSD (US Tech 100) Sunday 22:00 - Friday 21:00 UTC Daily Continues with the changed hours
  SPXUSD (US 500) Sunday 22:00 - Friday 21:00 UTC Daily Continues with the changed hours
  JPXJPY (Japan 225) Sunday 22:00 - Friday 21:00 UTC Daily Continues with the changed hours
  GEREUR (Germany 40) Sunday 22:05 - Friday 21:00 UTC Daily Continues with the changed hours
  FTSGBP (UK 100) Sunday 22:05 - Friday 21:00 UTC Daily Continues with the changed hours
  AXJAUD (Australia 200) Sunday 22:50 - 05:30 / 06:10 - 20:00 Friday UTC Daily Sunday 22:50 - 05:30 / 06:10 - 20:00 Friday UTC Daily
  Products Trading Hours
  Monday 13th March - Friday 24th March Monday 27th Μάρτιος Onwards
  STXEUR (Europe 50) Monday 07:00 - Friday 21:00 UTC Daily Monday 06:00 - Friday 20:00 UTC Daily
  F40EUR (France 40) Monday 07:00 - Friday 21:00 UTC Daily Monday 06:00 - Friday 20:00 UTC Daily
  SSMCHF (Swiss 20) Monday 07:00 - Friday 21:00 UTC Daily Monday 06:00 - Friday 20:00 UTC Daily
  AEXEUR (Holland 25) Monday 07:00 - Friday 21:00 UTC Daily Monday 06:00 - Friday 20:00 UTC Daily
  IT4EUR (Italy 40) Monday 07:00 - Friday 21:00 UTC Daily Monday 06:00 - Friday 20:00 UTC Daily
  IBXEUR (Spain 35) Monday 08:00 - Friday 19:00 UTC Daily Monday 07:00 - Friday 18:00 UTC Daily
  HSIHKD (Hong Kong 50) Monday 01:15 - 04:00 / 05:00 - 08:30
  / 09:15 - 19:00 Friday UTC Daily
  Monday 01:15 - 04:00 / 05:00 - 08:30
  / 09:15 - 19:00 Friday UTC Daily
 • Φεβρουάριος Διακοπές 2023
 • Φεβρουάριος Διακοπές 2023

  Διαβάστε περισσότερα

  Φεβρουάριος Διακοπές 2023

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Φεβρουάριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Ημερομηνίες Πολύτιμα μέταλλα
  XAU, XAG, XPT, XPD
  Monday | 20 Feb 2023 Early Close 19:30 UTC+0 | Reopens 23:00 UTC+0
  Ημερομηνίες Energies
  XTIUSD (US Oil) XBRUSD (Brent) XNGUSD (Nat.Gas)
  Monday | 20 Feb 2023
  Early Close 19:30 UTC+0
  Reopens 23:00 UTC+0
  Normal Trading Hours Early Close 19:15 UTC+0
  Reopens 23:00 UTC+0
  Ημερομηνίες Δείκτης CFD
  Monday | 20 Feb 2023 GEREUR (Germany 40) Early Close at 21:00 UTC+0 - Reopens at 23:02 UTC+0
  FTSGBP (UK 100) Early Close at 21:00 UTC+0 - Reopens at 23:02 UTC+0
  JPXJPY (Japan 225) Early Close at 18:00 UTC+0 - Reopens at 23:00 UTC+0
  DJIUSD (US 30) Early Close at 18:00 UTC+0 - Reopens at 23:00 UTC+0
  NDXUSD (US Tech 100) Early Close at 18:00 UTC+0 - Reopens at 23:00 UTC+0
  SPXUSD (US 500) Early Close at 18:00 UTC+0 - Reopens at 23:00 UTC+0
 • Ιανουάριος Διακοπές 2023
 • Ιανουάριος Διακοπές 2023

  Διαβάστε περισσότερα

  Ιανουάριος Διακοπές 2023

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Ιανουάριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Ημερομηνίες Πολύτιμα μέταλλα
  XAU, XAG, XPT, XPD
  Monday | 16 Jan 2023 Early Close at 19:30 UTC+0
  Ημερομηνίες Energies
  XTIUSD (US Oil) XBRUSD (Brent) XNGUSD (Nat.Gas)
  Monday | 16 Jan 2023
  Early Close at 19:30 UTC+0 Normal Trading Hours Early Close at 19:15 UTC+0
  Ημερομηνίες Δείκτης CFD
  Monday | 16 Jan 2023 GEREUR (Germany 40) Early Close at 21:00 UTC+0 - Reopen at 23:02 UTC+0
  FTSGBP (UK 100) Early Close at 21:00 UTC+0 - Reopen at 23:02 UTC+0
  JPXJPY (Japan 225) Early Close at 18:00 UTC+0 - Reopen at 23:00 UTC+0
  DJIUSD (US 30) Early Close at 18:00 UTC+0 - Reopen at 23:00 UTC+0
  NDXUSD (US Tech 100) Early Close at 18:00 UTC+0 - Reopen at 23:00 UTC+0
  SPXUSD (US 500) Early Close at 18:00 UTC+0 - Reopen at 23:00 UTC+0
  Ημερομηνίες Δείκτης CFD
  Monday | 23 Jan 2023 HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
  Ημερομηνίες Δείκτης CFD
  Tuesday | 24 Jan 2023 HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
  Ημερομηνίες Δείκτης CFD
  Wednesday | 25 Jan 2023 AXJAUD (Australia 200) Early Close at 20:00 UTC+0
  HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
  Ημερομηνίες Δείκτης CFD
  Thursday | 26 Jan 2023 AXJAUD (Australia 200) Late Opening at 06:10 UTC+0
 • Δεκέμβριος 2022 - Christmas & New Year's Eve
 • Δεκέμβριος 2022 - Christmas & New Year's Eve

  Διαβάστε περισσότερα

  Δεκέμβριος Διακοπές 2022

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Δεκέμβριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates FX
  Monday | 26 Dec 2022 Closed - Reopen at 22:00 UTC+0
  Ημερομηνίες Πολύτιμα μέταλλα
  XAU, XAG, XPT, XPD
  Monday | 26 Dec 2022 Closed - Reopen at 23:00 UTC+0
  Monday | 02 Jan 2023 Closed - Reopen at 23:00 UTC+0
  Ημερομηνίες Industrial Metals
  XAL, XCU, XNI, XPB, XZN
  Monday | 26 Dec 2022 Closed
  Tuesday | 27 Dec 2022 Closed
  Monday | 02 Jan 2023 Closed
  Ημερομηνίες Energies
  XTIUSD (US Oil) XBRUSD (Brent) XNGUSD (Nat.Gas)
  Friday | 23 Dec 2022
  Normal Trading Hours Early Close at 20:00 UTC+0 Normal Trading Hours
  Monday | 26 Dec 2022
  Closed Reopen at 23:00 UTC+0 Closed Closed
  Friday | 30 Dec 2022
  Normal Trading Hours Early Close at 20:00 UTC+0 Normal Trading Hours
  Monday | 02 Jan 2023
  Closed Reopen at 23:00 UTC+0 Closed Closed
  Ημερομηνίες Δείκτης CFD
  Friday | 23 Dec 2022 AXJAUD (Australia 200) Early Close at 05:30 UTC+0
  FTSGBP (UK 100) Early Close at 12:50 UTC+0
  Ημερομηνίες Δείκτης CFD
  Monday | 26 Dec 2022 GEREUR (Germany 40) Closed
  IBXEUR (Spain 35) Closed
  STXEUR (Europe 50) Closed
  F40EUR (France 40) Closed
  SSMCHF (Switzerland 20) Closed
  IT4EUR (Italy 40) Closed
  AEXEUR (Netherlands 25) Closed
  AXJAUD (Australia 200) Closed
  HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
  FTSGBP (UK 100) Closed
  JPXJPY (Japan 225) Closed - Reopen at 23:00 UTC+0
  DJIUSD (US 30) Closed - Reopen at 23:00 UTC+0
  NDXUSD (US Tech 100) Closed - Reopen at 23:00 UTC+0
  SPXUSD (US 500) Closed - Reopen at 23:00 UTC+0
  Ημερομηνίες Δείκτης CFD
  Tuesday | 27 Dec 2022 GEREUR (Germany 40) Opens at 00:16 UTC+0 - Continues with Normal Trading Hours
  IBXEUR (Spain 35) Normal Trading Hours
  STXEUR (Europe 50) Normal Trading Hours
  F40EUR (France 40) Normal Trading Hours
  SSMCHF (Switzerland 20) Normal Trading Hours
  IT4EUR (Italy 40) Normal Trading Hours
  AEXEUR (Netherlands 25) Normal Trading Hours
  AXJAUD (Australia 200) Closed - Reopen at 22:50 UTC+0
  HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
  FTSGBP (UK 100) Closed
  JPXJPY (Japan 225) Normal Trading Hours
  DJIUSD (US 30) Normal Trading Hours
  NDXUSD (US Tech 100) Normal Trading Hours
  SPXUSD (US 500) Normal Trading Hours
  Ημερομηνίες Δείκτης CFD
  Wednesday | 28 Dec 2022 FTSGBP (UK 100) Opens at 01:00 UTC+0 - Continues with Normal Trading Hours
  Ημερομηνίες Δείκτης CFD
  Friday | 30 Dec 2022 AXJAUD (Australia 200) Early Close at 05:30 UTC+0
  FTSGBP (UK 100) Early Close at 12:50 UTC+0
  Ημερομηνίες Δείκτης CFD
  Monday | 02 Jan 2023 GEREUR (Germany 40) Opens at 00:16 UTC+0 - Early Close at 21:00 UTC+0
  IBXEUR (Spain 35) Normal Trading Hours
  STXEUR (Europe 50) Normal Trading Hours
  F40EUR (France 40) Normal Trading Hours
  SSMCHF (Switzerland 20) Normal Trading Hours
  IT4EUR (Italy 40) Normal Trading Hours
  AEXEUR (Netherlands 25) Normal Trading Hours
  AXJAUD (Australia 200) Closed - Reopen at 22:50 UTC+0
  HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
  FTSGBP (UK 100) Closed
  JPXJPY (Japan 225) Closed - Reopen at 23:00 UTC+0
  DJIUSD (US 30) Closed - Reopen at 23:00 UTC+0
  NDXUSD (US Tech 100) Closed - Reopen at 23:00 UTC+0
  SPXUSD (US 500) Closed - Reopen at 23:00 UTC+0
  Ημερομηνίες Δείκτης CFD
  Tuesday | 03 Jan 2023 FTSGBP (UK 100) Opens at 01:00 UTC+0 - Continues with Normal Trading Hours
 • Νοέμβριος Διακοπές 2022
 • Νοέμβριος Διακοπές 2022

  Διαβάστε περισσότερα

  Νοέμβριος Διακοπές 2022

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Νοέμβριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals
  XAU, XAG, XPT, XPD
  Thursday 24/11 Early Close at 19:30 UTC+0 - Reopen at 23:00 UTC+0
  Friday 25/11 Early Close at 18:45 UTC+0
  Dates Energies
  XTIUSD XBRUSD XNGUSD
  Thursday 24/11
  Early Close at 19:30 UTC+0 Reopen at 23:00 UTC+0 Early Close at 18:30 UTC+0 Early Close at 18:30 UTC+0 Reopen at 23:00 UTC+0
  Friday 25/11
  Early Close at 18:45 UTC+0 Early Close at 19:00 UTC+0 Early Close at 18:00 UTC+0
  Dates Index CFDs
  Thursday 24/11 GEREUR (Germany 40) Early Close at 21:00 UTC+0 - Reopen at 23:02 UTC+0
  FTSGBP (UK 100) Early Close at 21:00 UTC+0 - Reopen at 23:02 UTC+0
  DJIUSD (US 30) Early Close at 18:00 UTC+0 - Reopen at 23:00 UTC+0
  SPXUSD (US 500) Early Close at 18:00 UTC+0 - Reopen at 23:00 UTC+0
  NDXUSD (US 100) Early Close at 18:00 UTC+0 - Reopen at 23:00 UTC+0
  JPXJPY (Japan 225) Early Close at 18:00 UTC+0 - Reopen at 23:00 UTC+0
  Dates Index CFDs
  Friday 25/11 DJIUSD (US 30) Early Close at 18:15 UTC+0
  SPXUSD (US 500) Early Close at 18:15 UTC+0
  NDXUSD (US 100) Early Close at 18:15 UTC+0
  JPXJPY (Japan 225) Early Close at 18:15 UTC+0
 • Τέλος θερινής ώρας news.October Διακοπές 2022
 • Τέλος θερινής ώρας news.October Διακοπές 2022

  Διαβάστε περισσότερα

  Τέλος θερινής ώρας news.October Holidays 2022

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Τέλος θερινής ώρας news.October Holidays.Please note that the following are all GMT times and that the information is valid at the time of publication.

  FX, METALS & ENERGIES
  Products Trading Hours
  Sunday 31st Oct - Friday 5th Nov Sunday 7th Nov Onwards
  FX Sunday 21:00 - Friday 21:00 GMT Daily Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT Daily
  Sunday 30th Oct - Friday 4th Nov Sunday 6th Nov Onwards
  METALS (XAU, XAG, XPT, XPD) Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily
  XTIUSD (US Oil),
  XNGUSD (Natural Gas)
  Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily
  Monday 31st Oct - Friday 4th Nov Monday 7th Nov Onwards
  METALS (XAL, XCU, XNI, XPB, XZN) Monday 01:00 - Friday 19:00 GMT Daily
  INDICES
  Products Trading Hours
  Sunday 31st Oct - Friday 5th Nov Sunday 7th Nov Onwards
  DJIUSD (US 30) Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily
  NDXUSD (US Tech 100) Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily
  SPXUSD (US 500) Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily
  JPXJPY (Japan 225) Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily
  GEREUR (Germany 40) Sunday 22:02 - Monday 21:00 GMT Daily Sunday 23:02 - Monday 22:00 GMT Daily
  FTSGBP (UK 100) Sunday 22:02 - Monday 21:00 GMT Daily Sunday 23:02 - Monday 22:00 GMT Daily
  AXJAUD (Australia 200) Sunday 22:50 - 05:30 / 06:10 - 20:00
  Friday GMT Daily
  Continues with the changed hours
  Monday 31st Oct - Friday 4th Nov Monday 7th Nov Onwards
  STXEUR (Europe 50) Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily Continues with the changed hours
  F40EUR (France 40) Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily Continues with the changed hours
  SSMCHF (Swiss 20) Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily Continues with the changed hours
  AEXEUR (Holland 25) Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily Continues with the changed hours
  IT4EUR (Italy 40) Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily Continues with the changed hours
  IBXEUR (Spain 35) Monday 08:00 - Friday 19:00 GMT Daily Continues with the changed hours
  HSIHKD (Hong Kong 50) Monday 01:15 - 04:00 / 05:00 - 08:30 /
  09:15 - 19:00 Friday GMT Daily
  Continues with the changed hours
 • news.October Διακοπές 2022

 • news.October Διακοπές 2022

  Διαβάστε περισσότερα

  news.October Διακοπές 2022

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το news.OctoberHolidays. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Index CFDs
  Tuesday 04/10 HSIHKD (Hong kong 50) Closed
 • September Διακοπές 2022

 • September Διακοπές 2022

  Διαβάστε περισσότερα

  September Διακοπές 2022

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το September Holidays. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals
  XAU, XAG, XPT, XPD, XAL, XCU, XNI, XPB, XZN
  Monday 05/09 Early Close at 18:30 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0
  Dates Energies
  XTIUSD XBRUSD XNGUSD
  Monday 05/09
  Early Close at 18:30 UTC+0 Reopen at 22:00 UTC+0 Early Close at 17:30 UTC+0 Reopen at 00:00 UTC+0 Early Close at 18:30 UTC+0 Reopen at 22:00 UTC+0
  Dates Index CFDs
  Monday 05/09 GEREUR (Germany 40) Early Close at 20:00 UTC+0 - Reopen at 22:02 UTC+0
  FTSGBP (UK 100) Early Close at 20:00 UTC+0 - Reopen at 22:02 UTC+0
  DJIUSD (US 30) Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0
  SPXUSD (US 500) Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0
  NDXUSD (US 100) Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0
  JPXJPY (Japan 225) Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0
  Dates Index CFDs
  Monday 12/09 HSIHKD (Hong kong 50) Closed
 • Αύγουστος Διακοπές 2022

 • Αύγουστος Διακοπές 2022

  Διαβάστε περισσότερα

  Αύγουστος Διακοπές 2022

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το ΑύγουστοςHolidays. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Index CFDs
  Monday 01/08 SSMCHF (Swiss 20) Closed
  Monday 29/08 FTSGBP (UK 100) Closed
 • Ιούλιος Διακοπές 2022

 • Ιούλιος Διακοπές 2022

  Διαβάστε περισσότερα

  Ιούλιος Διακοπές 2022

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Ιούλιος Holidays. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals
  XAU, XAG, XPT, XPD, XAL, XCU, XNI, XPB, XZN
  Monday 04/07 Early Close at 18:30 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0
  Dates Energies
  XTIUSD XBRUSD XNGUSD
  Monday 04/07
  Early Close at 18:30 UTC+0 Reopen at 22:00 UTC+0 Early Close at 17:30 UTC+0 Reopen at 00:00 UTC+0 Early Close at 18:30 UTC+0 Reopen at 22:00 UTC+0
  Dates Index CFDs
  Friday 01/07 HSIHKD (Hong kong 50) Closed
  Dates Index CFDs
  Monday 04/07 GEREUR (Germany 40) Early Close at 20:00 UTC+0 - Reopen at 22:02 UTC+0
  FTSGBP (UK 100) Early Close at 20:00 UTC+0 - Reopen at 22:02 UTC+0
  DJIUSD (US 30) Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0
  SPXUSD (US 500) Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0
  NDXUSD (US 100) Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0
  JPXJPY (Japan 225) Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0
 • Ιούνιος Διακοπές 2022

 • Ιούνιος Διακοπές 2022

  Διαβάστε περισσότερα

  Ιούνιος Διακοπές 2022

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το ΙούνιοςHolidays. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals
  XAU, XAG, XPT, XPD, XAL, XCU, XNI, XPB, XZN
  Monday 20/06 Early Close at 18:30 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0
  Dates Energies
  XTIUSD XBRUSD XNGUSD
  Monday 20/06
  Early Close at 18:30 UTC+0 Reopen at 22:00 UTC+0 Early Close at 18:30 UTC+0 Reopen at 22:00 UTC+0 Early Close at 18:30 UTC+0 Reopen at 22:00 UTC+0
  Dates Index CFDs
  Wednesday 01/06 FTSGBP (UK 100) Early Close at 21:00 UTC+0
  Dates Index CFDs
  Thursday 02/06 FTSGBP (UK 100) Closed
  Dates Index CFDs
  Friday 03/06 FTSGBP (UK 100) Closed
  HSIHKD (Hong kong 50) Closed
  Dates Index CFDs
  Monday 13/06 AXJAUD (Australia 200) Late Opening at 07:10
  Dates Index CFDs
  Monday 20/06 GEREUR (Germany 40) Late Opening at 00:16 - Early Close at 20:00 UTC+0
  FTSGBP (UK 100) Late Opening at 00:05 - Early Close at 20:00 UTC+0
  DJIUSD (US 30) Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0
  SPXUSD (US 500) Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0
  NDXUSD (US 100) Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0
  JPXJPY (Japan 225) Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0
 • Μάιος Διακοπές 2022

 • Μάιος Διακοπές 2022

  Διαβάστε περισσότερα

  Μάιος Διακοπές 2022

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Μάιος Holidays. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals
  XAU, XAG, XPT, XPD, XAL, XCU, XNI, XPB, XZN
  Monday 30/05 Early Close at 18:30 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0
  Dates Energies
  XTIUSD XBRUSD XNGUSD
  Monday 30/05
  Early Close at 18:30 UTC+0 Reopen at 22:00 UTC+0 Early Close at 17:30 UTC+0 Reopen at 00:00 UTC+0 Early Close at 18:30 UTC+0 Reopen at 22:00 UTC+0
  Dates Index CFDs
  Monday 02/05 FTSGBP (UK 100) Closed
  HSIHKD (Hong kong 50) Closed
  Dates Index CFDs
  Monday 09/05 HSIHKD (Hong kong 50) Closed
  Dates Index CFDs
  Monday 30/05 DJIUSD (US 30) Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0
  SPXUSD (US 500) Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0
  NDXUSD (US 100) Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0
  JPXJPY (Japan 225) Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0
 • Απρίλιος Διακοπές 2022

 • Απρίλιος Διακοπές 2022

  Διαβάστε περισσότερα

  Απρίλιος Διακοπές 2022

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Απρίλιος Holidays. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals
  XAU, XAG, XPT, XPD, XAL, XCU, XNI, XPB, XZN
  Thursday 14/04 Close at 21:00 UTC+0
  Friday 15/04 Closed
  Dates Energies
  XTIUSD, XNGUSD, XBRUSD
  Thursday 14/04 Close at 21:00 UTC+0
  Friday 15/04 Closed
  Dates Index CFDs
  Tuesday 05/04 HSIHKD (Hong kong 50) Closed
  Dates Index CFDs
  Thursday 14/04 AXJAUD (Australia 200) Early Close at 14:00 UTC+0
  GEREUR (Germany 30) Close at 21:00 UTC+0
  FTSGBP (UK 100) Close at 21:00 UTC+0
  DJIUSD (US 30) Close at 21:00 UTC+0
  SPXUSD (US 500) Close at 21:00 UTC+0
  NDXUSD (US 100) Close at 21:00 UTC+0
  JPXJPY (Japan 225) Close at 21:00 UTC+0
  Dates Index CFDs
  Friday 15/04 AXJAUD (Australia 200) Closed
  GEREUR (Germany 30) Closed
  IBXEUR (Spain 35 Closed
  FTSGBP (UK 100) Closed
  STXEUR (Europe 50) Closed
  F40EUR (France 40) Closed
  HSIHKD (Hong kong 50) Closed
  SSMCHF (Swiss 20) Closed
  IT4EUR (Italy 40) Closed
  AEXEUR (Netherlands 25) Closed
  DJIUSD (US 30) Closed
  SPXUSD (US 500) Closed
  NDXUSD (US 100) Closed
  JPXJPY (Japan 225) Closed
  Dates Index CFDs
  Monday 18/04 GEREUR (Germany 30) Closed
  IBXEUR (Spain 35 Closed
  FTSGBP (UK 100) Closed
  STXEUR (Europe 50) Closed
  F40EUR (France 40) Closed
  HSIHKD (Hong kong 50) Closed
  SSMCHF (Swiss 20) Closed
  IT4EUR (Italy 40) Closed
  AEXEUR (Netherlands 25) Closed
  DJIUSD (US 30) Normal Trading Hours
  SPXUSD (US 500) Normal Trading Hours
  NDXUSD (US 100) Normal Trading Hours
  JPXJPY (Japan 225) Normal Trading Hours
  Dates Index CFDs
  Monday 25/04 AXJAUD (Australia 200) Late Opening 07:10 UTC+0
  Dates Shares
  Tuesday 05/04 Hong Kong Shares Closed
  Friday 15/04 EU Shares Closed
  US Shares Closed
  iShares Closed
  UK Shares Closed
  Japan Shares Closed
  Hong Kong Shares Closed
  Monday 18/04 EU Shares Closed
  UK Shares Closed
  Friday 29/04 Japan Shares Closed
 • Daylight Μάρτιος 2022

 • Daylight Μάρτιος 2022

  Διαβάστε περισσότερα

  DaylightΜάρτιος 2022

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Daylight March. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Changes to Trading Hours
  FX
  Products US Time Change EU Time Change
  Sunday 13th March - Friday 25th March Sunday 27th March Onwards
  FX Sunday 21:00 - Friday 21:00 UTC Sunday 21:00 - Friday 21:00 UTC
  Precious Metals
  Products US Time Change EU Time Change
  Sunday 13th March - Friday 25th March Sunday 27th March Onwards
  XAU, XAG, XPT, XPD Sunday 22:00 - Friday 21:00 UTC Sunday 22:00 - Friday 21:00 UTC
  XAL, XZN, XCU, XPB, XNI Monday 00:00 - Friday 18:00 UTC Monday 00:00 - Friday 18:00 UTC
  Energies
  Products US Time Change EU Time Change
  Sunday 13th March - Friday 25th March Sunday 27th March Onwards
  XTIUSD (US Oil)
  XNGUSD (Natural Gas)
  Sunday 22:00 - Friday 21:00 UTC Sunday 22:00 - Friday 21:00 UTC
  XBRUSD (UK Oil) Monday 01:00 - Friday 21:00 UTC Monday 00:00 - Friday 21:00 UTC
  Indices
  Products US Time Change EU Time Change
  Sunday 13th March - Friday 25th March Sunday 27th March Onwards
  FTSGBP (UK 100) Sunday 22:05 - Fiday 21:00 UTC Sunday 22:05 - Fiday 21:00 UTC
  GEREUR (GERMANY 40) Sunday 23:05 - Friday 21:00 UTC Sunday 22:05 - Friday 20:00 UTC
  IBXEUR (SPAIN 35) Monday 08:00 - Friday 19:00 UTC Monday 07:00 - Friday 18:00 UTC
  STXEUR (EUROPE 50) Monday 07:00 - Friday 21:00 UTC Monday 06:00 - Friday 20:00 UTC
  F40EUR (FRANCE 40) Monday 07:00 - Friday 21:00 UTC Monday 06:00 - Friday 20:00 UTC
  AEXEUR (NETHERLANDS 25) Monday 07:00 - Friday 21:00 UTC Monday 06:00 - Friday 20:00 UTC
  SSMCHF (SWITZERLAND 20) Monday 07:00 - Friday 21:00 UTC Monday 06:00 - Friday 20:00 UTC
  IT4EUR (ITALY 40) Monday 07:00 - Friday 21:00 UTC Monday 06:00 - Friday 20:00 UTC
  AXJAUD (AUSTRALIA 200) Sunday 22:50 - Friday 20:00 UTC
  Break 05:30 - 06:10 UTC
  Sunday 22:50 - Friday 20:00 UTC
  Break 05:30 - 06:10 UTC
  HSIHKD (HONG KONG 50) Monday 01:15 - Friday 17:00 UTC
  Breaks 04:00-05:00 & 08:30-09:15 UTC
  Monday 01:15 - Friday 17:00 UTC
  Breaks 04:00-05:00 & 08:30-09:15 UTC
  DJIUSD (US 30)
  NDXUSD (US TECH 100)
  SPXUSD (US 500)
  Sunday 22:00 - Friday 21:00 UTC Sunday 22:00 - Friday 21:00 UTC
  JPXJPY (JAPAN 225) Sunday 22:00 - Friday 21:00 UTC Sunday 22:00 - Friday 21:00 UTC
 • Μάρτιος Διακοπές 2022

 • Μάρτιος Διακοπές 2022

  Διαβάστε περισσότερα

  Μάρτιος Διακοπές 2022

  No upcoming holidays on March that affect the trading schedule.

 • Φεβρουάριος Διακοπές 2022

 • Φεβρουάριος Διακοπές 2022

  Διαβάστε περισσότερα

  Φεβρουάριος Διακοπές 2022

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Φεβρουάριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals XAU, XAG, XPD, XPT
  Monday 21/02 Early Close 19:30 UTC | Reopens 23:00 UTC
  Energies
  Dates XBR/USD XTI/USD XNG/USD
  Monday 21/02 Normal Trading Hours Early Close 19:30 UTC | Reopens 23:00 UTC Normal Trading Hours
  Dates Indices
  Tuesday 01/02 HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
  Wednesday 02/02 HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
  Thursday 03/02 HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
  Monday 21/02 GEREUR (Germany 40) Late Opening 00:15 UTC | Early close at 21:00 UTC | Reopens 23:00 UTC
  JPXJPY (Japan 225) Early Close 18:00 UTC | Reopens 23:00 UTC
  DJIUSD (US 30) Early Close 18:00 UTC | Reopens 23:00 UTC
  NDXUSD (US Tech 100) Early Close 18:00 UTC | Reopens 23:00 UTC
  SPXUSD (US 500) Early Close 18:00 UTC | Reopens 23:00 UTC
 • Ιανουάριος Διακοπές 2022

 • Ιανουάριος Διακοπές 2022

  Διαβάστε περισσότερα

  Ιανουάριος Διακοπές 2022

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Ιανουάριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals XAU, XAG, XPD, XPT
  Monday 17/01 Early Close 19:30 UTC | Reopens 23:00 UTC
  Energies
  Dates XBR/USD XTI/USD XNG/USD
  Monday 17/01 Normal Trading Hours Early Close 19:30 UTC | Reopens 23:00 UTC Normal Trading Hours
  Dates Indices
  Monday 17/01 GEREUR (Germany 40) Early Close 21:00 UTC | Reopens 23:02 UTC
  FTSGBP (UK 100) Early Close 21:00 UTC | Reopens 23:02 UTC
  JPXJPY (Japan 225) Early Close 21:00 UTC | Reopens 23:02 UTC
  DJIUSD (US 30) Early Close 21:00 UTC | Reopens 23:02 UTC
  NDXUSD (US Tech 100) Early Close 21:00 UTC | Reopens 23:02 UTC
  SPXUSD (US 500) Early Close 21:00 UTC | Reopens 23:02 UTC
  date
  Wednesday 26/01 AXJAUD (Australia 200) Early Close 05:30 UTC | Reopens 22:50 UTC
  Monday 31/01 HSIHKD (Hong Kong 50) Early Close 04:00 UTC
 • Δεκέμβριος Διακοπές 2021

 • Δεκέμβριος Διακοπές 2021

  Διαβάστε περισσότερα

  Δεκέμβριος Διακοπές 2021

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Δεκέμβριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals (XAL, XCU, XNI, XPB, XZN)
  Friday 24/12 Early Close 13:00 UTC
  Friday 31/12 Early Close 13:00 UTC
  Energies
  Dates XBR/USD XTI/USD XNG/USD
  Thursday 23/12 Normal Trading hours Early Close 05:00 Normal Trading hours
  Friday 24/12 Early Close 13:00 UTC Closed Early Close 13:00 UTC
  Friday 31/12 Early Close 20:00 UTC Early Close 05:00 Early Close 20:00 UTC
  Dates Indices
  Thursday 23/12 GEREUR (Germany 40) Early Close 21:00 UTC
  FTSGBP (UK 100) Early Close 21:00 UTC
  JPXJPY (Japan 225) Early Close 06:00 UTC
  DJIUSD (US 30) Early Close 06:00 UTC
  NDXUSD (US Tech 100) Early Close 06:00 UTC
  SPXUSD (US 500) Early Close 06:00 UTC
  date
  Friday 24/12 GEREUR (Germany 40) Closed
  IBXEUR (Spain 35) Opens 08:00 UTC | Early close 13:00 UTC
  STXEUR (Europe 50) Closed
  F40EUR (France 40) Opens 07:00 UTC | Early close 13:00 UTC
  SSMCHF (Switzerland 20) Closed
  IT4EUR (Italy 40) Closed
  AEXEUR (Netherlands 25) Opens 07:00 UTC | Early close 13:00 UTC
  AXJAUD (Australia 200) Early Close 03:30 UTC
  HSIHKD (Hong Kong 50) Opens 01:15 UTC | Early close 04:00 UTC
  FTSGBP (UK 100) Opens 01:00 UTC | Early close 12:50 UTC
  JPXJPY (Japan 225) Closed
  DJIUSD (US 30) Closed
  NDXUSD (US Tech 100) Closed
  SPXUSD (US 500) Closed
  date
  Monday 27/12 GEREUR (Germany 40) Late opening 00:16 | Continues with Normal Hours
  AXJAUD (Australia 200) Closed
  HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
  FTSGBP (UK 100) Closed
  date
  Tuesday 28/12 FTSGBP (UK 100) Closed
  AXJAUD (Australia 200) Late Opening 22:50 UTC
  date
  Wednesday 29/12 FTSGBP (UK 100) Late opening 01:00 | Continues with Normal Hours
  date
  Thursday 30/12 GEREUR (Germany 40) Early Close 22:00 UTC
  date
  Friday 31/12 GEREUR (Germany 40) Closed
  IBXEUR (Spain 35) Opens 08:00 UTC | Early close 13:00 UTC
  STXEUR (Europe 50) Closed
  F40EUR (France 40) Opens 07:00 UTC | Early close 13:00 UTC
  SSMCHF (Switzerland 20) Closed
  IT4EUR (Italy 40) Closed
  AEXEUR (Netherlands 25) Opens 07:00 UTC | Early close 13:00 UTC
  AXJAUD (Australia 200) Early Close 03:30 UTC
  HSIHKD (Hong Kong 50) Opens 01:15 UTC | Early close 04:00 UTC
  FTSGBP (UK 100) Opens 01:00 UTC | Early close 12:50 UTC
  JPXJPY (Japan 225) Early Close 06:00 UTC
  DJIUSD (US 30) Early Close 06:00 UTC
  NDXUSD (US Tech 100) Early Close 06:00 UTC
  SPXUSD (US 500) Early Close 06:00 UTC
  date
  Monday 03/01 GEREUR (Germany 40) Late opening 00:16 | Continues with Normal Hours
  AXJAUD (Australia 200) Late Opening 22:50 UTC
  FTSGBP (UK 100) Closed
  date
  Tuesday 04/01 FTSGBP (UK 100) Late opening 01:00 | Continues with Normal Hours
 • Νοέμβριος Διακοπές 2021

 • Νοέμβριος Διακοπές 2021-Brokers

  Διαβάστε περισσότερα

  Νοέμβριος Διακοπές2021-Brokers

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Νοέμβριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals
  Thursday 25/11 Early Close 18:00 UTC | Reopens 23:00 UTC
  Friday 26/11 Early Close 18:45 UTC
  Energies
  Dates XBR/USD XTI/USD XNG/USD
  Thursday 25/11 Early Close 18:30 UTC Early Close 18:00 UTC | Reopens 23:00 UTC Early Close 18:00 UTC | Reopens 23:00 UTC
  Friday 26/11 Reopens 01:00 UTC | Early Close 19:00 UTC Early Close 18:45 UTC Early Close 18:00 UTC
  Dates Indices
  Thursday 25/11 GEREUR (Germany 40) Early Close 21:00 UTC | Reopens 23:02 UTC
  FTSGBP (UK 100) Early Close 21:00 UTC | Reopens 23:02 UTC
  JPXJPY (Japan 225) Early Close 18:00 UTC | Reopens 23:00 UTC
  DJIUSD (US 30) Early Close 18:00 UTC | Reopens 23:00 UTC
  NDXUSD (US Tech 100) Early Close 18:00 UTC | Reopens 23:00 UTC
  SPXUSD (US 500) Early Close 18:00 UTC | Reopens 23:00 UTC
  Friday 26/11 JPXJPY (Japan 225) Early Close 18:15 UTC
  DJIUSD (US 30) Early Close 18:15 UTC
  NDXUSD (US Tech 100) Early Close 18:15 UTC
  SPXUSD (US 500) Early Close 18:15 UTC
 • Τέλος θερινής ώρας 2021 - Clock Change

 • Τέλος θερινής ώρας 2021 - Clock Change

  Διαβάστε περισσότερα

  End of DST 2021 - Clock Change Upcoming changes in the Trading Schedule due to the clock change in the US and EU at the end of the month.

  Products Trading Hours
  Sunday 31st Oct - Friday 5th Nov Sunday 7th Nov Onwards
  FX Sunday 21:00 - Friday 21:00 GMT Daily Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT Daily
  Sunday 31st Oct - Friday 5th Nov Sunday 7th Nov Onwards
  METALS (XAU, XAG, XPT, XPD) Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily
  XTIUSD (US Oil), XNGUSD (Natural Gas) Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily
  Monday 1st Nov - Friday 5th Nov Monday 8th Nov Onwards
  METALS (XAL, XCU, XNI, XPB, XZN) Monday 01:00 - Friday 19:00 GMT Daily Continues with the changed hours
  XBRUSD (Brent) Monday 01:00 - Friday 22:00 GMT Daily Continues with the changed hours
  INDICES
  Products Trading Hours
  Sunday 31st Oct - Friday 5th Nov Sunday 7th Nov Onwards
  DJIUSD (US 30) Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily
  NDXUSD (US Tech 100) Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily
  SPXUSD (US 500) Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily
  JPXJPY (Japan 225) Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily
  GEREUR (Germany 40) Sunday 22:02 - Monday 21:00 GMT Daily Sunday 23:02 - Monday 22:00 GMT Daily
  FTSGBP (UK 100) Sunday 22:02 - Monday 21:00 GMT Daily Sunday 23:02 - Monday 22:00 GMT Daily
  AXJAUD (Australia 200) Sunday 22:50 - 05:30 / 06:10 - 20:00 Friday GMT Daily Continues with the changed hours
  Monday 1st Nov - Friday 5th Nov Monday 8th Nov Onwards
  STXEUR (Europe 50) Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily Continues with the changed hours
  F40EUR (France 40) Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily Continues with the changed hours
  SSMCHF (Swiss 20) Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily Continues with the changed hours
  AEXEUR (Holland 25) Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily Continues with the changed hours
  IT4EUR (Italy 40) Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily Continues with the changed hours
  IBXEUR (Spain 35) Monday 08:00 - Friday 19:00 GMT Daily Continues with the changed hours
  HSIHKD (Hong Kong 50) Monday 01:15 - 04:00 / 05:00 - 08:30 / 09:15 - 17:00 Friday GMT Daily Continues with the changed hours
 • news.October Διακοπές 2021

 • news.October Διακοπές 2021-Brokers

  Oct 2021

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  news.October Διακοπές 2021-Brokers

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το October. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Indices
  Friday 01/10 HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
  Thursday 14/10 HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
 • September Διακοπές 2021

 • September Διακοπές 2021-Brokers

  September 2021

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  September Διακοπές 2021-Brokers

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το September. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals
  MONDAY 06/09 Early Close 17:00 UTC
  Dates Energies
  Dates XBR/USD XTI/USD XNG/USD
  MONDAY 06/09 Close 17:30 UTC Close 17:00 UTC Close 16:45 UTC
  Dates Indices
  MONDAY 06/09 GEREUR (Germany 30) Early Close 20:00 UTC
  JPXJPY (Japan 225) Early Close 17:00 UTC
  FTSGBP (UK 100) Early Close 20:00 UTC
  DJIUSD (US 30) Early Close 17:00 UTC
  NDXUSD (US Tech 100) Early Close 17:00 UTC
  SPXUSD (US 500) Early Close 17:00 UTC
  WEDNESDAY 22/09 HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
 • Αύγουστος Διακοπές 2021

 • Αύγουστος Διακοπές2021-Brokers

  Αύγουστος 2021

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Αύγουστος Διακοπές 2021-Brokers

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το August. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Indices
  Monday 30/08 FTSGBP (UK 100) Closed
 • Ιούλιος Διακοπές 2021

 • Ιούλιος Διακοπές 2021-Brokers

  Ιούλιος 2021

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Ιούλιος Διακοπές 2021-Brokers

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το July. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals
  Monday 05/07 Close 17:00 UTC
  Dates Energies
  Dates XBR/USD XTI/USD XNG/USD
  Monday 05/07 Close 17:30 UTC Close 17:00 UTC Close 16:45 UTC
  Dates Indices
  Thursday 01/07 HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
  Monday 05/07 JPXJPY (Japan 225) Close 17:00 UTC
  DJIUSD (US 30) Close 17:00 UTC
  NDXUSD (US Tech 100) Close 17:00 UTC
  SPXUSD (US 500) Close 17:00 UTC
  GEREUR (Germany 30) Close 20:00 UTC
  FTSGBP (UK 100) Close 20:00 UTC
 • Ιούνιος Διακοπές 2021

 • Ιούνιος Διακοπές 2021-Brokers

  Ιούνιος 2021

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Ιούνιος Διακοπές 2021-Brokers

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το June. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Monday 14/06 AXJAUD (Australia 200) Late Opening at 07:10 UTC
  HSIHKD (Hong kong 50) Closed
  Wednesday 30/06 HSIHKD (Hong kong 50) Early close at 16:00 UTC
 • Μάιος Διακοπές 2021

 • Μάιος Διακοπές 2021-Brokers

  Μάιος 2021

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Μάιος Διακοπές 2021-Brokers

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Μάιος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals (XAU, XAG, XPT, XPD)
  Monday 31/05 Early Close at 17:00 UTC | Reopen at 22:00 UTC
  Dates XTI/USD & XNG/USD
  Monday 31/05 Early Close at 17:00 UTC | Reopen at 22:00 UTC
  Dates XBR/USD
  Monday 31/05 Early Close at 17:30 UTC
  Dates Index CFDs
  Monday 03/05 FTSGBP (UK 100) Closed
  Thursday 13/05 SSMCHF (Swiss 20) Closed
  Tuesday 18/05 HSIHKD (Hong Kong 50) Close at 16:00 UTC
  Wednesday 19/05 HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
  Monday 24/05 GEREUR (Germany 30) Closed
  SSMCHF (Swiss 20) Closed
  STXEUR (Europe 50) Closed
  Tuesday 25/05 GEREUR (Germany 30) Reopens at 00:16 UTC
  Monday 31/05 GEREUR (Germany 30) Early Close at 20:00 UTC | Reopen at 22:02 UTC
  HSIHKD (Hong Kong 50) Early Close at 08:30 UTC
  JPXJPY (Japan 225) Early Close at 17:00 UTC | Reopen at 22:00 UTC
  DJIUSD (US 30) Early Close at 17:00 UTC | Reopen at 22:00 UTC
  NDXUSD (US 100) Early Close at 17:00 UTC | Reopen at 22:00 UTC
  SPXUSD (US 500) Early Close at 17:00 UTC | Reopen at 22:00 UTC
 • Απρίλιος Διακοπές 2021

 • Απρίλιος Διακοπές 2021-Brokers

  Απρίλιος 2021

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Απρίλιος Διακοπές 2021-Brokers

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Απρίλιος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals
  XAU, XAG, XPT, XPD, XAL, XCU, XNI, XPB, XZN
  Friday 02/04 Closed
  Dates Energies
  XTIUSD, XNGUSD, XBRUSD
  Friday 02/04 Closed
  Dates Index CFDs
  Thursday 01/04 AXJAUD (Australia 200) Early Close at 13:00 UTC+0
  GEREUR (Germany 30) Close at 21:00 UTC+0
  FTSGBP (UK 100) Close at 21:00 UTC+0
  HSIHKD (Hong kong 50) Early Close at 16:00 UTC+0
  Dates Index CFDs
  Friday 02/04 AXJAUD (Australia 200) Closed
  GEREUR (Germany 30) Closed
  IBXEUR (Spain 35) Closed
  FTSGBP (UK 100) Closed
  STXEUR (Europe 50) Closed
  F40EUR (France 40) Closed
  HSIHKD (Hong kong 50) Closed
  SSMCHF (Swiss 20) Closed
  IT4EUR (Italy 40) Closed
  AEXEUR (Netherlands 25) Closed
  DJIUSD (US 30) Early Close at 13:15 UTC+0
  SPXUSD (US 500) Early Close at 13:15 UTC+0
  NDXUSD (US 100) Early Close at 13:15 UTC+0
  JPXJPY (Japan 225) Early Close at 13:15 UTC+0
  Dates Index CFDs
  Monday 05/04 AXJAUD (Australia 200) Closed
  GEREUR (Germany 30) Closed
  IBXEUR (Spain 35) Closed
  FTSGBP (UK 100) Closed
  STXEUR (Europe 50) Closed
  F40EUR (France 40) Closed
  HSIHKD (Hong kong 50) Closed
  SSMCHF (Swiss 20) Closed
  IT4EUR (Italy 40) Closed
  AEXEUR (Netherlands 25) Closed
  DJIUSD (US 30) Normal Trading Hours
  SPXUSD (US 500) Normal Trading Hours
  NDXUSD (US 100) Normal Trading Hours
  JPXJPY (Japan 225) Normal Trading Hours
  Dates Index CFDs
  Monday 05/04 AXJAUD (Australia 200) New Opening time at 23:50 UTC +0 (DST clock change)
  New Trading Session: 23:50 - 21:00 UTC+0
  (Breaks at 06:30-7:10 UTC+0)
  GEREUR (Germany 30) Normal Trading Hours
  IBXEUR (Spain 35) Normal Trading Hours
  FTSGBP (UK 100) Normal Trading Hours
  STXEUR (Europe 50) Normal Trading Hours
  F40EUR (France 40) Normal Trading Hours
  HSIHKD (Hong kong 50) Closed
  SSMCHF (Swiss 20) Normal Trading Hours
  IT4EUR (Italy 40) Normal Trading Hours
  AEXEUR (Netherlands 25) Normal Trading Hours
  DJIUSD (US 30) Normal Trading Hours
  SPXUSD (US 500) Normal Trading Hours
  NDXUSD (US 100) Normal Trading Hours
  JPXJPY (Japan 225) Normal Trading Hours
  Dates Index CFDs
  Friday 30/04 HSIHKD (Hong kong 50) Early Close at 16:00 UTC+0
 • Απρίλιος Διακοπές 2021-MT4

  Απρίλιος 2021

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Απρίλιος Διακοπές 2021-MT4

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Απρίλιος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals
  XAU,XAG,XPT,XPD
  Friday 02/04 Closed
  Dates Energies
  XBRUSD. XTIUSD. XNGUSD.
  Friday 02/04 Closed
  Dates Index CFDs
  Thursday 01/04 AXJAUD. Early Close at 13:00 UTC+0
  GEREUR. Close at 21:00 UTC+0
  FTSGBP. Close at 21:00 UTC+0
  HSIHKD. Early Close at 16:00 UTC+0
  Dates Index CFDs
  Friday 02/04 AXJAUD. Closed
  GEREUR. Closed
  IBXEUR. Closed
  FTSGBP. Closed
  STXEUR. Closed
  F40EUR. Closed
  HSIHKD. Closed
  SSMCHF. Closed
  IT4EUR. Closed
  AEXEUR. Closed
  DJIUSD. Early Close at 13:15 UTC+0
  SPXUSD. Early Close at 13:15 UTC+0
  NDXUSD. Early Close at 13:15 UTC+0
  JPXJPY. Early Close at 13:15 UTC+0
  Dates Index CFDs
  Monday 05/04 AXJAUD. Closed
  GEREUR. Closed
  IBXEUR. Closed
  FTSGBP. Closed
  STXEUR. Closed
  F40EUR. Closed
  HSIHKD. Closed
  SSMCHF. Closed
  IT4EUR. Closed
  AEXEUR. Closed
  DJIUSD. Normal Trading Hours
  SPXUSD. Normal Trading Hours
  NDXUSD. Normal Trading Hours
  JPXJPY. Normal Trading Hours
  Dates Index CFDs
  Monday 05/04 AXJAUD. New Opening time at 23:50 UTC +0 (DST clock change)
  New Trading Session: 23:50 - 21:00 UTC+0
  (Breaks at 06:30-7:10 UTC+0)
  GEREUR. Normal Trading Hours
  IBXEUR. Normal Trading Hours
  FTSGBP. Normal Trading Hours
  STXEUR. Normal Trading Hours
  F40EUR. Normal Trading Hours
  HSIHKD. Closed
  SSMCHF. Normal Trading Hours
  IT4EUR. Normal Trading Hours
  AEXEUR. Normal Trading Hours
  DJIUSD. Normal Trading Hours
  SPXUSD. Normal Trading Hours
  NDXUSD. Normal Trading Hours
  JPXJPY. Normal Trading Hours
  Dates Index CFDs
  Friday 30/04 HSIHKD . Early Close at 16:00 UTC+0
 • Απρίλιος Διακοπές 2021-cTrader

  Απρίλιος 2021

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Απρίλιος Διακοπές 2021-cTrader

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Απρίλιος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals
  XAU,XAG,XPT,XPD
  Friday 02/04 Closed
  Dates Energies
  Brent , WTI , NAT. GAS
  Friday 02/04 Closed
  Dates Index CFDs
  Thursday 01/04 AUSTRALIA 200 Early Close at 13:00 UTC+0
  GERMANY 30 Close at 21:00 UTC+0
  UK 100 Close at 21:00 UTC+0
  HONG KONG 50 Early Close at 16:00 UTC+0
  Dates Index CFDs
  Friday 02/04 AUSTRALIA 200 Closed
  GERMANY 30 Closed
  SPAIN 35 Closed
  UK 100 Closed
  EUROPE 50 Closed
  FRANCE 40 Closed
  HONG KONG 50 Closed
  SWITZERLAND 20 Closed
  ITALY 40 Closed
  NETHERLANDS 25 Closed
  US 30 Early Close at 13:15 UTC+0
  US 500 Early Close at 13:15 UTC+0
  US TECH 100 Early Close at 13:15 UTC+0
  JAPAN 225 Early Close at 13:15 UTC+0
  Dates Index CFDs
  Monday 05/04 AUSTRALIA 200 Closed
  GERMANY 30 Closed
  SPAIN 35 Closed
  UK 100 Closed
  EUROPE 50 Closed
  FRANCE 40 Closed
  HONG KONG 50 Closed
  SWITZERLAND 20 Closed
  ITALY 40 Closed
  NETHERLANDS 25 Closed
  US 30 Normal Trading Hours
  US 500 Normal Trading Hours
  US TECH 100 Normal Trading Hours
  JAPAN 225 Normal Trading Hours
  Dates Index CFDs
  Monday 05/04 AUSTRALIA 200 New Opening time at 23:50 UTC +0 (DST clock change)
  New Trading Session: 23:50 - 21:00 UTC+0
  (Breaks at 06:30-7:10 UTC+0)
  GERMANY 30 Normal Trading Hours
  SPAIN 35 Normal Trading Hours
  UK 100 Normal Trading Hours
  EUROPE 50 Normal Trading Hours
  FRANCE 40 Normal Trading Hours
  HONG KONG 50 Closed
  SWITZERLAND 20 Normal Trading Hours
  ITALY 40 Normal Trading Hours
  NETHERLANDS 25 Normal Trading Hours
  US 30 Normal Trading Hours
  US 500 Normal Trading Hours
  US TECH 100 Normal Trading Hours
  JAPAN 225 Normal Trading Hours
  Dates Index CFDs
  Friday 30/04 HONG KONG 50 Early Close at 16:00 UTC+0
  Dates Shares
  Friday 02/04 US Shares Closed
  Singapore Shares Closed
  Australia Shares Closed
  Belgium Shares Closed
  France Shares Closed
  Germany Shares Closed
  Italy Shares Closed
  Netherlands Shares Closed
  Portugal Shares Closed
  Spain Shares Closed
  Switzerland Shares Closed
  United Kingdom Shares Closed
  Hong Kong Shares Closed
  Monday 05/04 Australia Shares Closed
  Belgium Shares Closed
  France Shares Closed
  Germany Shares Closed
  Italy Shares Closed
  Netherlands Shares Closed
  Portugal Shares Closed
  Spain Shares Closed
  Switzerland Shares Closed
  United Kingdom Shares Closed
  Hong Kong Shares Closed
  Tuesday 06/04 Hong Kong Shares Closed
  Thursday 29/04 Japan Shares Closed
 • Feburary Διακοπές 2021

 • Feburary Διακοπές 2021-Brokers

  Feburary 2021

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Feburary Διακοπές 2021-Brokers

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Feburary. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals (XAU, XAG, XPT, XPD)
  Monday 15/02 Early Close 18:00 UTC
  Dates XTI/USD
  Monday 15/02 Early Close 18:00 UTC
  Dates Index CFDs
  Thursday 11/02 HSIHKD Early Close 04:00
  Friday 12/02 HSIHKD Closed
  Monday 15/02 GEREUR Early Close 21:00 UTC
  JPXJPY Early Close 18:00 UTC
  FTSGBP Early Close 21:00 UTC
  DJIUSD Early Close 18:00 UTC
  NDXUSD Early Close 18:00 UTC
  SPXUSD Early Close 18:00 UTC
  HSIHKD Closed
 • Feburary Διακοπές 2021-MT4

  Feburary 2021

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Feburary Διακοπές 2021-MT4

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Feburary. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals (XAU, XAG, XPT, XPD)
  Monday 15/02 Early Close 18:00 UTC
  Dates WTI
  Monday 15/02 Early Close 18:00 UTC
  Dates Index CFDs
  Thursday 11/02 HSIHKD. Early Close 04:00
  Friday 12/02 HSIHKD. Closed
  Monday 15/02 GEREUR. Early Close 21:00 UTC
  JPXJPY. Early Close 18:00 UTC
  FTSGBP. Early Close 21:00 UTC
  DJIUSD. Early Close 18:00 UTC
  NDXUSD. Early Close 18:00 UTC
  SPXUSD. Early Close 18:00 UTC
  HSIHKD. Closed
 • Feburary Διακοπές 2021-cTrader

  Feburary 2021

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Feburary Διακοπές 2021-cTrader

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Feburary. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals (XAU, XAG, XPT, XPD)
  Monday 15/02 Early Close 18:00 UTC
  Dates WTI (US Oil)
  Monday 15/02 Early Close 18:00 UTC
  Dates Index CFDs
  Thursday 11/02 Hong Kong 50 Early Close 04:00
  Friday 12/02 Hong Kong 50 Closed
  Monday 15/02 Germany 30 Early Close 21:00 UTC
  Japan225 Early Close 18:00 UTC
  UK 100 Early Close 21:00 UTC
  US 30 Early Close 18:00 UTC
  US Tech 100 Early Close 18:00 UTC
  US 500 Early Close 18:00 UTC
  Hong Kong 50 Closed
  Dates Share CFDs
  Thursday 11/02 Hong Kong Shares Early Close 04:00
  Japan Shares Closed
  Friday 12/02 Hong Kong Shares Closed
  Monday 15/02 Hong Kong Shares Closed
  US Shares Closed
  Thursday 23/02 Japan Shares Closed
 • Ιανουάριος Διακοπές 2021

 • Ιανουάριος Διακοπές 2021-Brokers

  Ιανουάριος 2021

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Ιανουάριος Διακοπές 2021-Brokers

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Ιανουάριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals (XAU, XAG, XPT, XPD)
  Monday 18/01 Early Close 18:00 UTC
  Dates Indices
  Monday 18/01 GEREUR Early Close 21:00 UTC
  JPXJPY Early Close 18:00 UTC
  FTSGBP Early Close 21:00 UTC l Open 23:02 UTC
  DJIUSD Early Close 18:00 UTC
  NDXUSD Early Close 18:00 UTC
  SPXUSD Early Close 18:00 UTC
 • ΙανουάριοςΔιακοπές 2021-MT4

  Ιανουάριος 2021

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Ιανουάριος Διακοπές 2021-MT4

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Ιανουάριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals (XAU, XAG, XPT, XPD)
  Monday 18/01 Early Close 18:00 UTC
  Dates Indices
  Monday 18/01 GEREUR. Early Close 21:00 UTC
  JPXJPY. Early Close 18:00 UTC
  FTSGBP. Early Close 21:00 UTC l Open 23:02 UTC
  DJIUSD. Early Close 18:00 UTC
  NDXUSD. Early Close 18:00 UTC
  SPXUSD. Early Close 18:00 UTC
 • ΙανουάριοςΔιακοπές 2021-cTrader

  Ιανουάριος 2021

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Ιανουάριος Διακοπές 2021-cTrader

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Ιανουάριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals (XAU, XAG, XPT, XPD)
  Monday 18/01 Early Close 18:00 UTC
  Dates Indices
  Monday 18/01 GERMANY 30 Early Close 21:00 UTC
  JAPAN 225 Early Close 18:00 UTC
  UK 100 Early Close 21:00 UTC l Open 23:02 UTC
  US 30 Early Close 18:00 UTC
  US TECH 100 Early Close 18:00 UTC
  US 500 Early Close 18:00 UTC
  Dates Shares
  Monday 11/01 Japan Shares NO TRADING
  Monday 18/01 United States Shares NO TRADING
 • Δεκέμβριος Διακοπές2020

 • Δεκέμβριος Διακοπές 2020-Brokers

  Δεκέμβριος 2020

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Δεκέμβριος Διακοπές 2020-Brokers

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Δεκέμβριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates ALL MARKETS
  Fri 25/12/2020 CLOSED
  Fri 01/01/2021 CLOSED
  Dates FX
  Thur 24/12 Close at 22:00 UTC
  Thur 31/12 Close at 22:00 UTC
  Dates Precious Metals (XAU, XAG, XPT, XPD)
  Thur 24/12 Early Close 18:45 UTC
  Thur 31/12 Close at 22:00 UTC
  Dates Energies
  Dates Brent (XBRUSD) US Oil (XTIUSD) Nat. Gas (XNGUSD)
  Thur 24/12 Early Close 19:00 UTC Early Close 18:45 UTC Early Close 18:00 UTC
  Thur 31/12 Close at 20:00 UTC Close at 22:00 UTC Close at 22:00 UTC
  Dates Indices
  Thur 24/12 GEREUR (Germany 30) Closed
  F40EUR (France 40) Closed
  IBXEUR (Spain 35) Opens at 08:00 UTC - Closes at 13:00 UTC
  STXEUR (Europe 50) Closed
  IT4EUR (Italy 40) Closed
  AEXEUR (Netherlands 25) Opens at 07:00 UTC - Closes at 13:00 UTC
  SSMCHF (Swiss 20) Closed
  AXJAUD (Australia 200) Early Close at 03:30 UTC
  HSIHKD (Hong Kong 50) Opens at 01:15 UTC - Closes at 04:00 UTC
  CHIA50 (China 50) NORMAL TRADING HOURS
  FTSGBP (UK 100) Early Close 12:50 UTC
  JPXJPY (Japan 225) Early Close 18:00 UTC
  DJIUSD (US 30) Early Close 18:00 UTC
  NDXUSD (US Tech 100) Early Close 18:00 UTC
  SPXUSD (US 500) Early Close 18:00 UTC
  Mon 28/12 GEREUR (Germany 30) NORMAL TRADING HOURS
  F40EUR (France 40) NORMAL TRADING HOURS
  IBXEUR (Spain 35) Closed
  STXEUR (Europe 50) NORMAL TRADING HOURS
  IT4EUR (Italy 40) NORMAL TRADING HOURS
  AEXEUR (Netherlands 25) NORMAL TRADING HOURS
  SSMCHF (Swiss 20) NORMAL TRADING HOURS
  AXJAUD (Australia 200) Late Open 22:50 UTC
  HSIHKD (Hong Kong 50) NORMAL TRADING HOURS
  CHIA50 (China 50) NORMAL TRADING HOURS
  FTSGBP (UK 100) Closed
  JPXJPY (Japan 225) NORMAL TRADING HOURS
  DJIUSD (US 30) NORMAL TRADING HOURS
  NDXUSD (US Tech 100) NORMAL TRADING HOURS
  SPXUSD (US 500) NORMAL TRADING HOURS
  Tue 29/12 FTSGBP (UK 100) Late Open 01:00 UTC
  Continues with Normal Trading Hours
  Wed 30/12 GEREUR (Germany 30) Early Close at 22:00
  Thur 31/12 GEREUR (Germany 30) Closed
  F40EUR (France 40) Closed
  IBXEUR (Spain 35) Opens at 08:00 UTC
  Closes at 13:00 UTC
  STXEUR (Europe 50) Closed
  IT4EUR (Italy 40) Closed
  AEXEUR (Netherlands 25) Opens at 07:00 UTC
  Closes at 13:00 UTC
  SSMCHF (Swiss 20) Closed
  AXJAUD (Australia 200) Early Close at 03:30 UTC
  HSIHKD (Hong Kong 50) Opens at 01:15 UTC
  Closes at 04:00 UTC
  CHIA50 (China 50) NORMAL TRADING HOURS
  FTSGBP (UK 100) Closes at 22:00 UTC
  JPXJPY (Japan 225) Closes at 22:00 UTC
  DJIUSD (US 30) Closes at 22:00 UTC
  NDXUSD (US Tech 100) Closes at 22:00 UTC
  SPXUSD (US 500) Closes at 22:00 UTC
 • Δεκέμβριος Διακοπές 2020-MT4

  Δεκέμβριος 2020

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Δεκέμβριος Διακοπές 2020-MT4

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Δεκέμβριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates ALL MARKETS
  Fri 25/12/2020 CLOSED
  Fri 01/01/2021 CLOSED
  Dates FX
  Thur 24/12 Close at 21:00 UTC
  Thur 31/12 Close at 21:00 UTC
  Dates Precious Metals (XAU, XAG, XPT, XPD)
  Thur 24/12 Early Close 18:45 UTC
  Thur 31/12 Close at 21:00 UTC
  Dates Energies
  Dates Brent (XBRUSD.) WTI (XTIUSD.) Nat. Gas (XNGUSD.)
  Thur 24/12 Early Close 19:00 UTC Early Close 18:45 UTC Early Close 18:00 UTC
  Thur 31/12 Close at 20:00 UTC Close at 21:00 UTC Close at 21:00 UTC
  Dates Indices
  Thur 24/12 GEREUR. Closed
  F40EUR. Closed
  IBXEUR. Opens at 08:00 UTC - Closes at 13:00 UTC
  STXEUR. Closed
  IT4EUR. Closed
  AEXEUR. Opens at 07:00 UTC - Closes at 13:00 UTC
  SSMCHF. Closed
  AXJAUD. Early Close at 03:30 UTC
  HSIHKD. Opens at 01:15 UTC - Closes at 04:00 UTC
  CHIA50. NORMAL TRADING HOURS
  FTSGBP. Early Close 12:50 UTC
  JPXJPY. Early Close 18:00 UTC
  DJIUSD. Early Close 18:00 UTC
  NDXUSD. Early Close 18:00 UTC
  SPXUSD. Early Close 18:00 UTC
  Mon 28/12 GEREUR. NORMAL TRADING HOURS
  F40EUR. NORMAL TRADING HOURS
  IBXEUR. Closed
  STXEUR. NORMAL TRADING HOURS
  IT4EUR. NORMAL TRADING HOURS
  AEXEUR. NORMAL TRADING HOURS
  SSMCHF. NORMAL TRADING HOURS
  AXJAUD. Late Open 22:50 UTC
  HSIHKD. NORMAL TRADING HOURS
  CHIA50. NORMAL TRADING HOURS
  FTSGBP. Closed
  JPXJPY. NORMAL TRADING HOURS
  DJIUSD. NORMAL TRADING HOURS
  NDXUSD. NORMAL TRADING HOURS
  SPXUSD. NORMAL TRADING HOURS
  Tue 29/12 FTSGBP. Late Open 01:00 UTC
  Continues with Normal Trading Hours
  Wed 30/12 GEREUR. Early Close at 22:00
  Thur 31/12 GEREUR. Closed
  F40EUR. Closed
  IBXEUR. Opens at 08:00 UTC
  Closes at 13:00 UTC
  STXEUR. Closed
  IT4EUR. Closed
  AEXEUR. Opens at 07:00 UTC
  Closes at 13:00 UTC
  SSMCHF. Closed
  AXJAUD. Early Close at 03:30 UTC
  HSIHKD. Opens at 01:15 UTC
  Closes at 04:00 UTC
  CHIA50. NORMAL TRADING HOURS
  FTSGBP. Closes at 21:00 UTC
  JPXJPY. Closes at 21:00 UTC
  DJIUSD. Closes at 21:00 UTC
  NDXUSD. Closes at 21:00 UTC
  SPXUSD. Closes at 21:00 UTC
 • Δεκέμβριος Διακοπές 2020-cTrader

  Δεκέμβριος 2020

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Δεκέμβριος Διακοπές 2020-cTrader

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Δεκέμβριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates ALL MARKETS
  Fri 25/12/2020 CLOSED
  Fri 01/01/2021 CLOSED
  Dates FX
  Thur 24/12 Close at 21:00 UTC
  Thur 31/12 Close at 21:00 UTC
  Dates Precious Metals (XAU, XAG, XPT, XPD)
  Thur 24/12 Early Close 18:45 UTC
  Thur 31/12 Close at 21:00 UTC
  Dates Energies
  Dates Brent WTI Nat. Gas
  Thur 24/12 Early Close 19:00 UTC Early Close 18:45 UTC Early Close 18:00 UTC
  Thur 31/12 Close at 20:00 UTC Close at 21:00 UTC Close at 21:00 UTC
  Dates Indices
  Thur 24/12 Germany 30 Closed
  France 40 Closed
  Spain 35 Opens at 08:00 UTC - Closes at 13:00 UTC
  Europe 50 Closed
  Italy 40 Closed
  Netherlands 25 Opens at 07:00 UTC - Closes at 13:00 UTC
  SWITZERLAND 20 Closed
  Australia 200 Early Close at 03:30 UTC
  Hong Kong 50 Opens at 01:15 UTC - Closes at 04:00 UTC
  China 50 NORMAL TRADING HOURS
  UK 100 Early Close 12:50 UTC
  Japan 225 Early Close 18:00 UTC
  US 30 Early Close 18:00 UTC
  US Tech 100 Early Close 18:00 UTC
  US 500 Early Close 18:00 UTC
  Mon 28/12 Germany 30 NORMAL TRADING HOURS
  France 40 NORMAL TRADING HOURS
  Spain 35 Closed
  Europe 50 NORMAL TRADING HOURS
  Italy 40 NORMAL TRADING HOURS
  Netherlands 25 NORMAL TRADING HOURS
  SWITZERLAND 20 NORMAL TRADING HOURS
  Australia 200 Late Open 22:50 UTC
  Hong Kong 50 NORMAL TRADING HOURS
  China 50 NORMAL TRADING HOURS
  UK 100 Closed
  Japan 225 NORMAL TRADING HOURS
  US 30 NORMAL TRADING HOURS
  US Tech 100 NORMAL TRADING HOURS
  US 500 NORMAL TRADING HOURS
  Tue 29/12 UK 100 Late Open 01:00 UTC
  Continues with Normal Trading Hours
  Wed 30/12 Germany 30 Early Close at 22:00
  Thur 31/12 Germany 30 Closed
  France 40 Closed
  Spain 35 Opens at 08:00 UTC
  Closes at 13:00 UTC
  Europe 50 Closed
  Italy 40 Closed
  Netherlands 25 Opens at 07:00 UTC
  Closes at 13:00 UTC
  SWITZERLAND 20 Closed
  Australia 200 Early Close at 03:30 UTC
  Hong Kong 50 Opens at 01:15 UTC
  Closes at 04:00 UTC
  China 50 NORMAL TRADING HOURS
  UK 100 Closes at 21:00 UTC
  Japan 225 Closes at 21:00 UTC
  US 30 Closes at 21:00 UTC
  US Tech 100 Closes at 21:00 UTC
  US 500 Closes at 21:00 UTC
  Dates Shares
  Thur 24/12 Belgium Shares CLOSES at 13:00 UTC
  France Shares CLOSES at 13:00 UTC
  Germany Shares NO TRADING
  Hong Kong Shares CLOSES at 04:00 UTC
  Italy Shares NO TRADING
  Japan Shares normal hours
  Netherlands Shares CLOSES at 13:00 UTC
  Portugal Shares CLOSES at 13:00 UTC
  Spain Shares CLOSES at 12:55 UTC
  Switzerland Shares NO TRADING
  United Kingdom Shares CLOSES at 12:30 UTC
  United States Shares CLOSES at 18:00 UTC
  Mon 28/12 United Kingdom Shares NO TRADING
  Wed 30/12 United Kingdom Shares NO TRADING
  Thu 31/12 Belgium Shares CLOSES at 13:00 UTC
  France Shares CLOSES at 13:00 UTC
  Germany Shares NO TRADING
  Hong Kong Shares CLOSES at 04:00 UTC
  Italy Shares NO TRADING
  Japan Shares NO TRADING
  Netherlands Shares CLOSES at 13:00 UTC
  Portugal Shares CLOSES at 13:00 UTC
  Spain Shares CLOSES at 12:55 UTC
  Switzerland Shares NO TRADING
  United Kingdom Shares CLOSES at 12:30 UTC
  United States Shares normal hours
  Mon 04/01 Switzerland Shares NO TRADING
 • Νοέμβριος Διακοπές 2020

 • Νοέμβριος Διακοπές 2020-Brokers

  Νοέμβριος 2020

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Νοέμβριος Διακοπές 2020-Brokers

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Νοέμβριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals (XAU, XAG, XPT, XPD)
  Thur 26/11 Early Close 18:00 UTC | Reopen 23:00 UTC
  Fri 27/11 Early Close 18:45 UTC
  Dates Energies
  Dates Brent (XBRUSD) US Oil (XTIUSD) Nat. Gas (XNGUSD)
  Thur 26/11 Early Close 18:30 UTC Early Close 18:00 UTC
  Reopen 23:00 UTC
  Early Close 17:45 UTC
  Reopen 23:00 UTC
  Fri 27/11 Reopen 01:00 UTC
  Early Close 19:00 UTC
  Early Close 18:45 UTC Early Close 18:30 UTC
  Dates Indices
  Thur 26/11 GEREUR (Germany 30) Close 21:00 UTC | Reopen 23:02 UTC
  FTSGBP (UK 100) Close 21:00 UTC | Reopen 23:02 UTC
  JPXJPY (Japan 225) Early Close 18:00 UTC | Reopen 23:00 UTC
  DJIUSD (US 30) Early Close 18:00 UTC | Reopen 23:00 UTC
  NDXUSD (US Tech 100) Early Close 18:00 UTC | Reopen 23:00 UTC
  SPXUSD (US 500) Early Close 18:00 UTC | Reopen 23:00 UTC
  Fri 27/11 GEREUR (Germany 30) Close 21:00 UTC
  FTSGBP (UK 100) Close 21:00 UTC
  JPXJPY (Japan 225) Early Close 18:15 UTC
  DJIUSD (US 30) Early Close 18:15 UTC
  NDXUSD (US Tech 100) Early Close 18:15 UTC
  SPXUSD (US 500) Early Close 18:15 UTC
 • Νοέμβριος Διακοπές 2020-MT4

  Νοέμβριος 2020

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Νοέμβριος Διακοπές 2020-MT4

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Νοέμβριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals
  Thur 26/11 Early Close 18:00 UTC | Reopen 23:00 UTC
  Fri 27/11 Early Close 18:45 UTC
  Dates Energies
  Dates Brent (XBRUSD.) WTI (XTIUSD.) Nat. Gas (XNGUSD.)
  Thur 26/11 Early Close 18:30 UTC Early Close 18:00 UTC
  Reopen 23:00 UTC
  Early Close 17:45 UTC
  Reopen 23:00 UTC
  Fri 27/11 Reopen 01:00 UTC
  Early Close 19:00 UTC
  Early Close 18:45 UTC Early Close 18:30 UTC
  Dates Indices
  Thur 26/11 GEREUR. Close 21:00 UTC | Reopen 23:02 UTC
  FTSGPB. Close 21:00 UTC | Reopen 23:02 UTC
  JPXJPY. Early Close 18:00 UTC | Reopen 23:00 UTC
  DJIUSD. Early Close 18:00 UTC | Reopen 23:00 UTC
  NDXUSD. Early Close 18:00 UTC | Reopen 23:00 UTC
  SPXUSD. Early Close 18:00 UTC | Reopen 23:00 UTC
  Fri 27/11 GEREUR. Close 21:00 UTC
  FTSGPB. Close 21:00 UTC
  JPXJPY. Early Close 18:15 UTC
  DJIUSD. Early Close 18:15 UTC
  NDXUSD. Early Close 18:15 UTC
  SPXUSD. Early Close 18:15 UTC
 • Νοέμβριος Διακοπές 2020-cTrader

  Νοέμβριος 2020

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Νοέμβριος Διακοπές 2020-cTrader

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Νοέμβριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals
  Thur 26/11 Early Close 18:00 UTC | Reopen 23:00 UTC
  Fri 27/11 Early Close 18:45 UTC
  Dates Energies
  Dates Brent WTI Nat. Gas
  Thur 26/11 Early Close 18:30 UTC Early Close 18:00 UTC
  Reopen 23:00 UTC
  Early Close 17:45 UTC
  Reopen 23:00 UTC
  Fri 27/11 Reopen 01:00 UTC
  Early Close 19:00 UTC
  Early Close 18:45 UTC Early Close 18:30 UTC
  Dates Indices
  Thur 26/11 GERMANY 30 Close 21:00 UTC | Reopen 23:02 UTC
  UK 100 Close 21:00 UTC | Reopen 23:02 UTC
  JAPAN 225 Early Close 18:00 UTC | Reopen 23:00 UTC
  US 30 Early Close 18:00 UTC | Reopen 23:00 UTC
  US TECH 100 Early Close 18:00 UTC | Reopen 23:00 UTC
  US 500 Early Close 18:00 UTC | Reopen 23:00 UTC
  Fri 27/11 GERMANY 30 Close 21:00 UTC
  UK 100 Close 21:00 UTC
  JAPAN 225 Early Close 18:15 UTC
  US 30 Early Close 18:15 UTC
  US TECH 100 Early Close 18:15 UTC
  US 500 Early Close 18:15 UTC
  Dates Shares
  Tue 03/11 Japan Shares Closed
  Mon 23/11 Japan Shares Closed
 • Trading schedule for the end of Daylight Saving Time

 • Trading schedule for the end of Daylight Saving Time 2020-Brokers

  Διαβάστε περισσότερα

  Trading schedule for the end of Daylight Saving Time 2020-Brokers

  Products Trading Hours
  Friday 30th Oct Sunday 1st Nov Onwards
  FX Closing 21:00 GMT 22:00 - 21:59 GMT
  Sunday 25th Oct - Friday 30th Oct Sunday 1st Nov Onwards
  METALS (XAU, XAG, XPT, XPD) 22:00 - 21:00 GMT 23:00 - 22:00 GMT
  XTIUSD (US Oil), XNGUSD (Natural Gas) 22:00 - 21:00 GMT 23:00 - 22:00 GMT
  Monday 26th Oct - Friday 30th Oct Monday 2nd Nov Onwards
  XBRUSD (Brent) 00:00 - 21:00 GMT 01:00 - 22:00 GMT
  INDICES
  Products Trading Hours
  Sunday 25th Oct - Friday 30th Oct Sunday 1st Nov Onwards
  DJIUSD (US 30)
  NDXUSD (US Tech 100)
  SPXUSD (US 500 S&P)
  22:00 - 20:15 and 23:00 - 21:15 and
  20:30 - 21:00 GMT 21:30 - 22:00 GMT
  GEREUR (Germany 30)
  FTSGBP (UK 100)
  22:02 (Sundays 22:05) - 20:15 and 23:02 (Sundays 23:05) - 21:15 and
  20:30 - 21:00 (Fridays 20:00) GMT 21:30 - 22:00 (Fridays 21:00) GMT
  Monday 26th Oct - Friday 30th Oct Monday 2nd Nov Onwards
  STXEUR (Europe 50) , F40EUR (France 40) SSMCHF (Swiss 20) , AEXEUR (Holland 25) 07:00 -21:00 GMT Continues with the changed hours
  IT4EUR (Italy 40) 06:00 -20:00 GMT Continues with the changed hours
  IBXEUR (Spain 35) 08:00 -19:00 GMT Continues with the changed hours
  AXJAUD (Australia 200) 22:50 - 05:30 and
  06:10 - 20:00 GMT
  Continues with the changed hours
  JPXJPY (Japan 225) 23:00 - 22:00 GMT Continues with the changed hours
 • Trading schedule for the end of Daylight Saving Time 2020-MT4

  Διαβάστε περισσότερα

  Trading schedule for the end of Daylight Saving Time 2020-MT4

  Products Trading Hours
  Friday 30th Oct Sunday 1st Nov Onwards
  FX Closing 20:57 GMT 22:01 - 21:59 GMT
  Sunday 25th Oct - Friday 30th Oct Sunday 1st Nov Onwards
  METALS (Gold, Silver, Platinum, Palladium) 22:01 - 20:59 GMT 23:01 - 21:59 GMT
  ENERGIES (XTIUSD. , XNGUSD.) 22:01 - 20:59 GMT 23:01 - 21:59 GMT
  Monday 26th Oct - Friday 30th Oct Monday 2nd Nov Onwards
  XBRUSD. 00:01 - 20:59 GMT 01:00 - 21:59 GMT
  INDICES
  Products Trading Hours
  Sunday 25th Oct - Friday 30th Oct Sunday 1st Nov Onwards
  DJIUSD.
  NDXUSD.
  SPXUSD.
  22:00 - 20:15 and 23:00 - 21:15 and
  20:30 - 21:00 GMT 21:30 - 22:00 GMT
  GEREUR.
  FTSGBP.
  22:02(Sundays 22:05) - 20:15 and 23:02(Sundays 23:05) - 21:15 and
  20:30 - 21:00(Fridays 20:00) GMT 21:30 - 22:00 (Fridays 21:00) GMT
  Monday 26th Oct - Friday 30th Oct Monday 2nd Nov Onwards
  STXEUR. , F40EUR. , SSMCHF. , AEXEUR. 07:00 -21:00 GMT Continues with the changed hours
  IT4EUR. 06:00 -20:00 GMT Continues with the changed hours
  IBXEUR. 08:00 -19:00 GMT Continues with the changed hours
  AXJAUD. 22:50 - 05:30 and
  06:10 - 20:00 GMT
  Continues with the changed hours
  JPXJPY. 23:00 - 22:00 GMT Continues with the changed hours
 • Trading schedule for the end of Daylight Saving Time 2020-cTrader

  Διαβάστε περισσότερα

  Trading schedule for the end of Daylight Saving Time 2020-cTrader

  Products Trading Hours
  Friday 30th Oct Sunday 1st Nov Onwards
  FX Closing 20:57 GMT 22:01 - 21:59 GMT
  Sunday 25th Oct - Friday 30th Oct Sunday 1st Nov Onwards
  METALS (Gold, Silver, Platinum, Palladium) 22:01 - 20:59 GMT 23:01 - 21:59 GMT
  WTI, NAT.GAS 22:01 - 20:59 GMT 23:01 - 21:59 GMT
  Monday 26th Oct - Friday 30th Oct Monday 2nd Nov Onwards
  BRENT 00:01 - 20:59 GMT 01:00 - 21:59 GMT
  INDICES
  Products Trading Hours
  Sunday 25th Oct - Friday 30th Oct Sunday 1st Nov Onwards
  US 30
  US TECH 100
  US 500
  22:00 - 20:15 and 23:00 - 21:15 and
  20:30 - 21:00 GMT 21:30 - 22:00 GMT
  GERMANY 30
  UK 100
  22:02(Sundays 22:05) - 20:15 and 23:02(Sundays 23:05) - 21:15 and
  20:30 - 21:00(Fridays 20:00) GMT 21:30 - 22:00 (Fridays 21:00) GMT
  Monday 26th Oct - Friday 30th Oct Monday 2nd Nov Onwards
  EUROPE 50, FRANCE 40, SWITZERLAND 20, NETHERLANDS 25 07:00 -21:00 GMT Continues with the changed hours
  ITALY 40 06:00 -20:00 GMT Continues with the changed hours
  SPAIN 35 08:00 -19:00 GMT Continues with the changed hours
  AUSTRALIA 200 22:50 - 05:30 and
  06:10 - 20:00 GMT
  Continues with the changed hours
  JAPAN 225 23:00 - 22:00 GMT Continues with the changed hours
  SHARES
  Products Trading Hours
  Monday 26th Oct - Friday 30th Oct Monday 2nd Nov Onwards
  US Shares, iShares 13:30 - 20:00 GMT 14:30 - 21:00 GMT
  EU Shares , UK Shares 08:02 - 16:29 GMT Continues with the changed hours
  HONG KONG Shares 01:30 - 08:30 GMT Continues with the changed hours
 • news.October Διακοπές 2020

 • news.October Διακοπές 2020-Brokers

  news.October 2020

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  news.October Διακοπές 2020-Brokers

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το October. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Indices
  Thur 01/10 HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
  Fri 02/10 HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
  Mon 26/10 HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
 • news.October Διακοπές 2020-MT4

  news.October 2020

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  news.October Διακοπές 2020-MT4

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το October. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Indices
  Thur 01/10 HSIHKD. Closed
  Fri 02/10 HSIHKD. Closed
  Mon 26/10 HSIHKD. Closed
 • news.October Διακοπές 2020-cTrader

  news.October 2020

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  news.October Διακοπές 2020-cTrader

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το October. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Indices
  Thur 01/10 HONG KONG 50 Closed
  Fri 02/10 HONG KONG 50 Closed
  Mon 26/10 HONG KONG 50 Closed
  Dates Shares
  Thur 01/10 Hong Kong Shares Closed
  Fri 02/10 Hong Kong Shares Closed
  Mon 26/10 Hong Kong Shares Closed
  Fri 30/10 Spain Shares Early Close at 12:00 GMT
 • September Διακοπές 2020

 • September Διακοπές 2020-Brokers

  September 2020

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  September Διακοπές 2020-Brokers

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το September. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals
  Mon 07/09 Close 17:00 UTC | Reopen 22:00 UTC
  Dates Energies
  Dates Brent (XBR) US Oil (XTI) Nat.Gas (XNG)
  Mon 07/09 Close 17:30 UTC Close 17:00 UTC
  Reopen 22:00 UTC
  Close 16:45 UTC
  Reopen 22:00 UTC
  Dates Indices
  Mon 07/09 GEREUR (Germany 30) Close 20:00 UTC | Reopen 22:02 UTC
  FTSGBP (UK 100) Close 20:00 UTC | Reopen 22:02 UTC
  JPXJPY (Japan 225) Close 17:00 UTC | Reopen 22:00 UTC
  DJIUSD (US 30) Close 17:00 UTC | Reopen 22:00 UTC
  NDXUSD (US Tech 100) Close 17:00 UTC | Reopen 22:00 UTC
  SPXUSD (US 500) Close 17:00 UTC | Reopen 22:00 UTC
  Wed 30/09 HSIHKD (Hong Kong 50) Close 16:00 UTC
 • September Διακοπές 2020-MT4

  September 2020

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  September Διακοπές 2020-MT4

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το September. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals
  Mon 07/09 Close 17:00 UTC | Reopen 22:00 UTC
  Dates Energies
  Dates XBRUSD. XTIUSD. XNGUSD.
  Mon 07/09 Close 17:30 UTC Close 17:00 UTC
  Reopen 22:00 UTC
  Close 16:45 UTC
  Reopen 22:00 UTC
  Dates Indices
  Mon 07/09 GEREUR. Close 20:00 UTC | Reopen 22:02 UTC
  FTSGBP. Close 20:00 UTC | Reopen 22:02 UTC
  JPXJPY. Close 17:00 UTC | Reopen 22:00 UTC
  DJIUSD. Close 17:00 UTC | Reopen 22:00 UTC
  NDXUSD. Close 17:00 UTC | Reopen 22:00 UTC
  SPXUSD. Close 17:00 UTC | Reopen 22:00 UTC
  Wed 30/09 HSIHKD. Close 16:00 UTC
 • September Διακοπές 2020-cTrader

  September 2020

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  September Διακοπές 2020-cTrader

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το September. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals
  Mon 07/09 Close 17:00 UTC | Reopen 22:00 UTC
  Dates Energies
  Dates BRENT WTI NAT. GAS
  Mon 07/09 Close 17:30 UTC Close 17:00 UTC
  Reopen 22:00 UTC
  Close 16:45 UTC
  Reopen 22:00 UTC
  Dates Indices
  Mon 07/09 GERMANY 30 Close 20:00 UTC | Reopen 22:02 UTC
  UK 100 Close 20:00 UTC | Reopen 22:02 UTC
  JAPAN 225 Close 17:00 UTC | Reopen 22:00 UTC
  US 30 Close 17:00 UTC | Reopen 22:00 UTC
  US TECH 100 Close 17:00 UTC | Reopen 22:00 UTC
  US 500 Close 17:00 UTC | Reopen 22:00 UTC
  Wed 30/09 HONG KONG 50 Close 16:00 UTC
  Dates Shares
  Mon 07/09 US Shares-iShares Closed
  Mon 21/09 Japan Shares Closed
  Tue 22/09 Japan Shares Closed
 • Αύγουστος Διακοπές 2020

 • Αύγουστος Διακοπές 2020-Brokers

  Αύγουστος 2020

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Αύγουστος Διακοπές 2020-Brokers

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το August. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Indices
  Mon 31/08 FTSGBP (UK 100) Closed
  Tue 01/09 FTSGBP (UK 100) Reopen 00:00 UTC
 • Αύγουστος Διακοπές 2020-MT4

  Αύγουστος 2020

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Αύγουστος Διακοπές 2020-MT4

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το August. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Indices
  Mon 31/08 FTSGBP. Closed
  Tue 01/09 FTSGBP. Reopen 00:00 UTC
 • Αύγουστος Διακοπές 2020-cTrader

  Αύγουστος 2020

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Αύγουστος Διακοπές 2020-cTrader

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το August. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Indices
  Mon 31/08 UK100 Closed
  Tue 01/09 UK100 Reopen 00:00 UTC
  Dates Shares
  Mon 10/08 Japan Shares Closed
  Mon 31/08 UK Shares Closed
 • Ιούλιος Διακοπές 2020

 • Ιούλιος Διακοπές 2020-Brokers

  Ιούλιος 2020

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Ιούλιος Διακοπές 2020-Brokers

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το July. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals
  Fri 03/07 Close 17:00 UTC
  Dates Energies
  Dates Brent (XBR) US Oil (XTI) Nat.Gas (XNG)
  Fri 03/07 Close 17:30 UTC Close 17:00 UTC Close 16:45 UTC
  Dates Indices
  Wed 01/07 HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
  Fri 03/07 JPXJPY (Japan 225) Close 17:00 UTC
  DJIUSD (US 30) Close 17:00 UTC
  NDXUSD (US Tech 100) Close 17:00 UTC
  SPXUSD (US 500) Close 17:00 UTC
 • Ιούλιος Διακοπές 2020-MT4

  Ιούλιος 2020

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Ιούλιος Διακοπές 2020-MT4

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το July. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals
  Fri 03/07 Close 17:00 UTC
  Dates Energies
  Dates XBRUSD. XTIUSD. XNGUSD.
  Fri 03/07 Close 17:30 UTC Close 17:00 UTC Close 16:45 UTC
  Dates Indices
  Wed 01/07 HSIHKD. Closed
  Fri 03/07 JPXJPY. Close 17:00 UTC
  DJIUSD. Close 17:00 UTC
  NDXUSD. Close 17:00 UTC
  SPXUSD. Close 17:00 UTC
 • Ιούλιος Διακοπές 2020-cTrader

  Ιούλιος 2020

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Ιούλιος Διακοπές 2020-cTrader

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το July. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals
  Fri 03/07 Close 17:00 UTC
  Dates Energies
  Dates BRENT WTI NAT. GAS
  Fri 03/07 Close 17:30 UTC Close 17:00 UTC Close 16:45 UTC
  Dates Indices
  Wed 01/07 HONG KONG 50 Closed
  Fri 03/07 JAPAN 225 Close 17:00 UTC
  US 30 Close 17:00 UTC
  US TECH 100 Close 17:00 UTC
  US 500 Close 17:00 UTC
  Dates Shares
  Wed 01/07 Hong Kong Shares Closed
  Fri 03/07 US Shares-iShares Closed
  Thu 23/07 Japan Shares Closed
  Fri 24/07 Japan Shares Closed
 • Ιούνιος Διακοπές 2020

 • Ιούνιος Διακοπές2020-MT4

  Ιούνιος 2020

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Ιούνιος Διακοπές 2020-MT4

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το June. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Indices
  Mon 01/06 SSMCHF. Closed
  STXEUR. Closed
  Mon 08/06 AXJAUD. Reopen 07:10 UTC
  Wed 24/06 HSIHKD. Close 16:00 UTC
  Thu 25/06 HSIHKD. Closed
  Tue 30/06 HSIHKD. Close 16:00 UTC
 • Φεβρουάριος Διακοπές 2020

 • Φεβρουάριος Διακοπές 2020-Brokers

  Φεβρουάριος 2020

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Φεβρουάριος Διακοπές 2020-Brokers

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Φεβρουάριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals
  Mon 17/02 Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
  Dates Energies
  Dates Brent(XBR) US Oil(XTI) Nat. Gas (XNG)
  Mon 17/02 Normal Trading Hours Close 18:00 GMT
  Reopen 23:00 GMT
  Close 17:45 GMT
  Reopen 23:00 GMT
  Dates Indices
  Mon 17/02 GEREUR (Germany 30) Close 21:00 GMT | Reopen 23:02 GMT
  FTSGBP (UK 100) Close 21:00 GMT | Reopen 23:02 GMT
  JPXJPY (Japan 225) Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
  NDXUSD (US Tech 100) Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
  DJIUSD (US 30) Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
  SPXUSD (US 500) Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
 • Φεβρουάριος Διακοπές 2020-MT4

  Φεβρουάριος 2020

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Φεβρουάριος Διακοπές 2020-MT4

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Φεβρουάριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals
  Mon 17/02 Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
  Dates Energies
  Dates XBRUSD. XTIUSD. XNGUSD.
  Mon 17/02 Normal Trading Hours Close 18:00 GMT
  Reopen 23:00 GMT
  Close 17:45 GMT
  Reopen 23:00 GMT
  Dates Indices
  Mon 17/02 GEREUR. Close 21:00 GMT | Reopen 23:02 GMT
  FTSGBP. Close 21:00 GMT | Reopen 23:02 GMT
  JPXJPY. Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
  NDXUSD. Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
  DJIUSD. Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
  SPXUSD. Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
 • Φεβρουάριος Διακοπές 2020-cTrader

  Feb 2020

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Φεβρουάριος Διακοπές 2020-cTrader

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Φεβρουάριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals
  Mon 17/02 Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
  Dates Energies
  Dates Brent WTI NAT. GAS
  Mon 17/02 Normal Trading Hours Close 18:00 GMT
  Reopen 23:00 GMT
  Close 17:45 GMT
  Reopen 23:00 GMT
  Dates Indices
  Mon 17/02 GERMANY 30 Close 21:00 GMT | Reopen 23:02 GMT
  UK 100 Close 21:00 GMT | Reopen 23:02 GMT
  US TECH 100 Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
  US 30 Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
  US 500 Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
  Date Shares
  Tue 11/02 Japan Shares Closed
  Mon 17/02 US Shares, iShares Closed
  Mon 24/02 Japan Shares Closed
 • Ιανουάριος Διακοπές 2020

 • Ιανουάριος Διακοπές 2020-Brokers

  Jan 2020

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Ιανουάριος Διακοπές 2020-brokers

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Ιανουάριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals
  Mon 20/01 Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
  Dates Energies
  Dates Brent (XBR) US Oil (XTI) Nat. Gas (XNG)
  Mon 20/01 Normal Trading Hours Close 18:00 GMT
  Reopen 23:00 GMT
  Close 17:45 GMT
  Reopen 23:00 GMT
  Dates Indices
  Mon 20/01 GEREUR (Germany 30) Close 21:00 GMT | Reopen 23:02 GMT
  FTSGBP (UK 100) Close 21:00 GMT | Reopen 23:02 GMT
  JPXJPY (Japan 225) Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
  NDXUSD (US Tech 100) Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
  DJIUSD (US 30) Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
  SPXUSD (US 500) Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
  Fri 24/01 HSIHKD (Hong Kong 50) Close 04:00 GMT
  Mon 27/01 HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
  Tue 28/01 HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
  Wed 29/01 HSIHKD (Hong Kong 50) Reopen 01:15 GMT
 • Ιανουάριος Διακοπές 2020-MT4

  Jan 2020

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Ιανουάριος Διακοπές 2020-MT4

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Ιανουάριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals
  Mon 20/01 Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
  Dates Energies
  Dates XBRUSD. XTIUSD. XNGUSD.
  Mon 20/01 Normal Trading Hours Close 18:00 GMT
  Reopen 23:00 GMT
  Close 17:45 GMT
  Reopen 23:00 GMT
  Dates Indices
  Mon 20/01 GEREUR. Close 21:00 GMT | Reopen 23:02 GMT
  FTSGBP. Close 21:00 GMT | Reopen 23:02 GMT
  JPXJPY. Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
  NDXUSD. Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
  DJIUSD. Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
  SPXUSD. Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
  Fri 24/01 HSIHKD. Close 04:00 GMT
  Mon 27/01 HSIHKD. Closed
  Tue 28/01 HSIHKD. Closed
  Wed 29/01 HSIHKD. Reopen 01:15 GMT
 • Ιανουάριος Διακοπές 2020-cTrader

  Jan 2020

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Ιανουάριος Διακοπές 2020-cTrader

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Ιανουάριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates Precious Metals
  Mon 20/01 Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
  Dates Energies
  Dates Brent WTI NAT. GAS
  Mon 20/01 Normal Trading Hours Close 18:00 GMT
  Reopen 23:00 GMT
  Close 17:45 GMT
  Reopen 23:00 GMT
  Dates Indices
  Mon 20/01 GERMANY 30 Close 21:00 GMT | Reopen 23:02 GMT
  UK 100 Close 21:00 GMT | Reopen 23:02 GMT
  US TECH 100 Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
  US 30 Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
  US 500 Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
  US500 Close 18:00 GMT | Reopen 23:00 GMT
  Fri 24/01 HONG KONG 50 Close 04:00 GMT
  Mon 27/01 HONG KONG 50 Closed
  Tue 28/01 HONG KONG 50 Closed
  Wed 29/01 HONG KONG 50 Reopen 01:15 GMT
  Dates Shares
  Mon 20/01 US Shares, iShares Closed
  Fri 24/01 HONG KONG Shares Close 04:00 GMT
  Mon 27/01 HONG KONG Shares Closed
  AUSTRALIA Shares
  Tue 28/01 HONG KONG Shares Closed
 • Δεκέμβριος Διακοπές 2019

 • Δεκέμβριος Διακοπές 2019-Brokers

  Nov 2019

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Δεκέμβριος Διακοπές 2019-brokers

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Δεκέμβριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates FX
  TUE 24/12 Close 22:00 GMT
  WED 25/12 Closed | Reopen 22:00 GMT
  THU 26/12 Through MON 30/12 Normal Trading Hours
  TUE 31/12 Close 22:00 GMT
  WED 01/01 Closed | Reopen 22:00 GMT
  THU 02/01 Normal Trading Hours
  Dates Precious Metals
  TUE 24/12 Close 18:45 GMT
  WED 25/12 Closed | Reopen 23:00 GMT
  THU 26/12 Through MON 30/12 Normal Trading Hours
  TUE 31/12 Close 22:00 GMT
  WED 01/01 Closed | Reopens 23:00 GMT
  THU 02/01 Normal Trading Hours
  Energies
  Dates Brent (XBR) US Oil (XTI) Nat. Gas (XNG)
  MON 24/12 Close 19:00 GMT Close 18:45 GMT Close 18:00 GMT
  TUE 25/12 Closed Closed Closed | Reopen 23:00 GMT
  WED 26/12 Reopen 01:00 GMT Reopen 05:00 GMT Normal Trading Hours
  THU 27/12 Through MON 30/12 Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours
  TUE 31/12 Close 20:00 GMT Close 22:00 GMT Normal Trading Hours
  WED 01/01 Closed Closed Closed | Reopen 23:00 GMT
  THU 02/01 Reopen 01:00 GMT Reopen 05:00 GMT Normal Trading Hours
  Indices
  MON 23/12 GEREUR (Germany 30) Close 22:00 GMT
  STXEUR (Europe 50) Close 21:00 GMT
  TUE 24/12 AXJAUD (Australia 200) Close 03:30 GMT
  GEREUR (Germany 30) Closed
  IBXEUR (Spain 35) Close 13:00 GMT
  STXEUR (Europe 50) Closed
  IT4EUR (Italy 40) Closed
  SSMCHF (Swiss 20) Closed
  F40EUR (France 40) Close 13:05 GMT
  HSIHKD (Hong Kong 50) Close 04:00 GMT
  FTSGBP (UK 100) Close 12:50 GMT
  JPXJPY (Japan 225) Close 18:15 GMT
  NDXUSD (US Tech 100) Close 18:15 GMT
  DJIUSD (US 30) Close 18:15 GMT
  SPXUSD (US 500) Close 18:15 GMT
  WED 25/12 ALL INDICES CLOSED
  THU 26/12 AXJAUD (Australia 200) Reopen 22:50 GMT
  GEREUR (Germany 30) Closed
  IBXEUR (Spain 35) Closed
  STXEUR (Europe 50) Closed
  IT4EUR (Italy 40) Closed
  SSMCHF (Swiss 20) Closed
  F40EUR (France 40) Closed
  HSIHKD (Hong Kong 50) Closed
  FTSGBP (UK 100) Closed
  JPXJPY (Japan 225) Close 18:00 GMT
  NDXUSD (US Tech 100) Close 18:00 GMT
  DJIUSD (US 30) Close 18:00 GMT
  SPXUSD (US 500) Close 18:00 GMT
  FRI 27/12 GEREUR (Germany 30) Reopen 01:16 GMT | - Close 21:00 GMT
  HSIHKD (Hong Kong 50) Reopen 01:15 GMT
  FTSGBP (UK 100) Reopen 01:00 GMT
  MON 30/12 GEREUR (Germany 30) Close 22:00 GMT
  STXEUR (Europe 50) Close 21:00 GMT
  TUE 31/12 AXJAUD (Australia 200) Close 03:30 GMT
  GEREUR (Germany 30) Closed
  IBXEUR (Spain 35) Close 13:00 GMT
  STXEUR (Europe 50) Closed
  IT4EUR (Italy 40) Closed
  SSMCHF (Swiss 20) Closed
  F40EUR (France 40) Close 13:05 GMT
  HSIHKD (Hong Kong 50) Close 04:00 GMT
  FTSGBP (UK 100) Close 12:50 GMT
  JPXJPY (Japan 225) Close 22:00 GMT
  NDXUSD (US Tech 100) Close 22:00 GMT
  DJIUSD (US 30) Close 22:00 GMT
  SPXUSD (US 500) Close 22:00 GMT
  WED 01/01 ALL INDICES CLOSED
  THU 02/01 AXJAUD (Australia 200) Normal Business Hours
  GEREUR (Germany 30) Reopen 01:16 GMT
  IBXEUR (Spain 35) Normal Business Hours
  STXEUR (Europe 50) Normal Business Hours
  SSMCHF (Swiss 20) Closed
  F40EUR (France 40) Normal Business Hours
  HSIHKD (Hong Kong 50)) Reopen 01:15 GMT
  FTSGBP (UK 100) Reopen 01:00 GMT
  JPXJPY (Japan 225) Reopen 06:00 GMT
  NDXUSD (US Tech 100) Reopen 06:00 GMT
  DJIUSD (US 30) Reopen 06:00 GMT
  SPXUSD (US 500) Reopen 06:00 GMT
 • Δεκέμβριος Διακοπές 2019-MT4

  Nov 2019

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Δεκέμβριος Διακοπές 2019-MT4

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Δεκέμβριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates FX
  TUE 24/12 Close 22:00 GMT
  WED 25/12 Closed | Reopen 22:00 GMT
  THU 26/12 Through MON 30/12 Normal Trading Hours
  TUE 31/12 Close 22:00 GMT
  WED 01/01 Closed | Reopen 22:00 GMT
  THU 02/01 Normal Trading Hours
  Dates Precious Metals
  TUE 24/12 Close 18:45 GMT
  WED 25/12 Closed | Reopen 23:00 GMT
  THU 26/12 Through MON 30/12 Normal Trading Hours
  TUE 31/12 Close 22:00 GMT
  WED 01/01 Closed | Reopens 23:00 GMT
  THU 02/01 Normal Trading Hours
  Energies
  Dates XBRUSD. XTIUSD. XNGUSD.
  TUE 24/12 Close 19:00 GMT Close 18:45 GMT Close 18:00 GMT
  WED 25/12 Closed Closed Closed | Reopen 23:00 GMT
  THU 26/12 Reopen 01:00 GMT Reopen 05:00 GMT Normal Trading Hours
  FRI 27/12 Through MON 30/12 Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours
  TUE 31/12 Close 20:00 GMT Close 22:00 GMT Normal Trading Hours
  WED 01/01 Closed Closed Closed | Reopen 23:00 GMT
  THU 02/01 Reopen 01:00 GMT Reopen 05:00 GMT Normal Trading Hours
  Date Indices
  MON 23/12 GEREUR. Close 22:00 GMT
  STXEUR. Close 21:00 GMT
  TUE 24/12 GEREUR., STXEUR., IT4EUR., SSMCHF. Closed
  AJXAUD. Close 03:30 GMT
  IBXEUR., F40EUR. Close 13:00 GMT
  HSIHKD. Close 04:00 GMT
  FTSGBP. Close 12:50 GMT
  JPXJPY., NDXUSD., DJIUSD., SPXUSD. Close 18:15 GMT
  WED 25/12 ALL INDICES CLOSED
  THU 26/12 AJXAUD. Reopen 22:50 GMT
  JPXJPY., NDXUSD., DJIUSD., SPXUSD. Reopen 06:00 GMT
  All Other Markets Closed
  WED 27/12 GEREUR. Reopen 01:16 GMT | - Close 21:00 GMT
  HSIHKD. Reopen 01:15 GMT
  FTSGBP. Reopen 01:00 GMT
  All Other Markets Normal Trading Hours
  MON 30/12 GEREUR. Close 22:00 GMT
  STXEUR. Close 21:00 GMT
  TUE 31/12 AJXAUD. Close 03:30 GMT
  IBXEUR., F40EUR. Close 13:00 GMT
  GEREUR., STXEUR., IT4EUR., SSMCHF. Closed
  HSIHKD. Close 04:00 GMT
  FTSGBP. Close 12:50 GMT
  JPXJPY., NDXUSD., DJIUSD., SPXUSD. Close 22:00 GMT
  WED 01/01 ALL INDICES CLOSED
  AJXAUD. Reopen 22:50 GMT
  THU 02/01 SSMCHF. Closed
  GEREUR. Reopen 01:16 GMT
  HSIHKD. Reopen 01:15 GMT
  FTSGBP. Reopen 01:00 GMT
  JPXJPY., NDXUSD., DJIUSD., SPXUSD. Reopen 06:00 GMT
  All Other Markets Normal Trading Hours
 • Δεκέμβριος Διακοπές 2019-cTrader

  Nov 2019

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Δεκέμβριος Διακοπές 2019-cTrader

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Δεκέμβριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Dates FX
  TUE 24/12 Close 22:00 GMT
  WED 25/12 Closed | Reopen 22:00 GMT
  THU 26/12 Through MON 30/12 Normal Trading Hours
  TUE 31/12 Close 22:00 GMT
  WED 01/01 Closed | Reopen 22:00 GMT
  THU 02/01 Normal Trading Hours
  Dates Precious Metals
  TUE 24/12 Close 18:45 GMT
  WED 25/12 Closed | Reopen 23:00 GMT
  THU 26/12 Through MON 30/12 Normal Trading Hours
  TUE 31/12 Close 22:00 GMT
  WED 01/01 Closed | Reopens 23:00 GMT
  THU 02/01 Normal Trading Hours
  Energies
  Dates BRENT WTI NAT.GAS
  TUE 24/12 Close 19:00 GMT Close 18:45 GMT Close 18:00 GMT
  WED 25/12 Closed Closed Closed | Reopen 23:00 GMT
  THU 26/12 Reopen 01:00 GMT Reopen 05:00 GMT Normal Trading Hours
  FRI 27/12 Through MON 30/12 Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours
  TUE 31/12 Close 20:00 GMT Close 22:00 GMT Normal Trading Hours
  WED 01/01 Closed Closed Closed | Reopen 23:00 GMT
  THU 02/01 Reopen 01:00 GMT Reopen 05:00 GMT Normal Trading Hours
  Date Indices
  MON 23/12 GERMANY 30 Close 22:00 GMT
  EUROPE 50 Close 21:00 GMT
  TUE 24/12 GERMANY 30, EUROPE 50, ITALY 40, SWISS 20 Closed
  AUSTRALIA 200 Close 03:30 GMT
  SPAIN 35, FRANCE 40 Close 13:00 GMT
  HONG KONG 50 Close 04:00 GMT
  UK 100 Close 12:50 GMT
  JAPAN 225, US TECH 100, US 30, US 500 Close 18:15 GMT
  WED 25/12 ALL INDICES CLOSED
  THU 26/12 AUSTRALIA 200 Reopen 22:50 GMT
  JAPAN 225, US TECH 100, US 30, US 500 Reopen 06:00 GMT
  All Other Markets Closed
  WED 27/12 GERMANY 30 Reopen 01:16 GMT | - Close 21:00 GMT
  HONG KONG 50 Reopen 01:15 GMT
  UK 100 Reopen 01:00 GMT
  All Other Markets Normal Trading Hours
  MON 30/12 GERMANY 30 Close 22:00 GMT
  EUROPE 50 Close 21:00 GMT
  TUE 31/12 AUSTRALIA 200 Close 03:30 GMT
  SPAIN 35, FRANCE 40 Close 13:00 GMT
  GERMANY 30, EUROPE 50, ITALY 40, SWISS 20 Closed
  HONG KONG 50 Close 04:00 GMT
  UK 100 Close 12:50 GMT
  JAPAN 225, US TECH 100, US 30, US 500 Close 22:00 GMT
  WED 01/01 ALL INDICES CLOSED
  AUSTRALIA 200 Reopen 22:50 GMT
  THU 02/01 SWISS 20 Closed
  GERMANY 30 Reopen 01:16 GMT
  HONG KONG 50 Reopen 01:15 GMT
  UK 100 Reopen 01:00 GMT
  JAPAN 225, US TECH 100, US 30, US 500 Reopen 06:00 GMT
  All Other Markets Normal Trading Hours
  Date Shares - iShares CFDs
  MON 24/12 Japan Shares and Switzerland Shares Closed.
  TUE 25/12 All Markets Closed
  WED 26/12 All Markets Closed-Except Japan Shares & US Shares / iShares
  MON 31/12 Japan Shares and Switzerland Shares Closed.
  TUE 01/01 All Markets Closed
  WED 02/01 Japan Shares and Switzerland Shares Closed.
  THU 03/01 Japan Shares Closed.
 • Νοέμβριος Διακοπές 2019

 • Νοέμβριος Διακοπές 2019-Brokers

  Nov 2019

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Νοέμβριος Διακοπές 2019-brokers

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Νοέμβριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  All times are UTC All times are UTC
  Instrument 28-Nov-19 29-Nov-19
  FX Normal Trading Hours Normal Trading Hours
  Precious Metals
  (XAU, XAG, XPT, XPD)
  Early Close at 18:00 GMT
  Reopens 23:00 GMT
  Early Close at 18:45 GMT
  GEREUR
  (Germany 30 Index)
  Early Close at 21:00 GMT
  Reopens 23:02 GMT
  Normal Trading Hours
  JPXJPY
  (Japan 225 Index)
  Early Close at 18:00 GMT
  Reopens 23:00 GMT
  Early Close at 18:15 GMT
  FTSGBP
  (UK 100 Index)
  Early Close at 21:00 GMT
  Reopens 23:02 GMT
  Normal Trading Hours
  DJIUSD (US 30 Index)
  NDXUSD (US 100 Index)
  SPXUSD (US 500 Index)
  Early Close at 18:00 GMT
  Reopens 23:00 GMT
  Early Close at 18:15 GMT
  XBR (UK Oil) Close at 18:30 GMT Reopens at 01:00 GMT
  Early Close at 19:00 GMT
  XTI (US Oil) Early Close at 18:00 GMT
  Reopens 23:00 GMT
  Early Close at 18:45 GMT
  XNG (Natural Gas) Early Close at 17:45 GMT
  Reopens 23:00 GMT
  Early Close at 18:30 GMT
 • Νοέμβριος Διακοπές 2019 MT4

  Nov 2019 -

  Διαβάστε περισσότερα

  Νοέμβριος Διακοπές 2019 MT4

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Νοέμβριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Instrument Thu 28 Nov Fri 29 Sep
  Energies
  XTIUSD. Early Close 18:00 GMT-
  Reopen 23:00 GMT
  Early Close 18:45 GMT
  XNGUSD. Early Close 17:45 GMT-
  Reopen 23:00 GMT
  Early Close 18:30 GMT
  XBRUSD. Early Close 18:30 GMT Reopen 01:00 GMT -
  Early Close 19:00 GMT
  Metals
  XAU, XAG, XPT, XPD Early Close 18:00 GMT-
  Reopen 23:00 GMT
  Early Close 18:45 GMT
  Indices
  GEREUR. , FTSGBP. Early Close 21:00 GMT-
  Reopen 23:02 GMT
  Normal Hours
  SPXUSD., NDXUSD.,
  DJIUSD. ,JPXJPY.
  Early Close 18:00 GMT-
  Reopen 23:00 GMT
  Early Close 18:15
 • Νοέμβριος Διακοπές 2019 cTrader

  Nov 2019 -

  Διαβάστε περισσότερα

  ΝοέμβριοςΔιακοπές2019 cTrader

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Νοέμβριος. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Instrument Thu 28 Nov Fri 29 Sep
  Energies
  WTI Early Close 18:00 GMT-
  Reopen 23:00 GMT
  Early Close 18:45 GMT
  NAT.GAS Early Close 17:45 GMT-
  Reopen 23:00 GMT
  Early Close 18:30 GMT
  BRENT Early Close 18:30 GMT Reopen 01:00 GMT -
  Early Close 19:00 GMT
  Metals
  XAU, XAG, XPT, XPD Early Close 18:00 GMT-
  Reopen 23:00 GMT
  Early Close 18:45 GMT
  Indices
  GERMANY 30,UK 100 Early Close 21:00 GMT-
  Reopen 23:02 GMT
  Normal Hours
  US 500,US TECH 100,US 30 Early Close 18:00 GMT-
  Reopen 23:00 GMT
  Early Close 18:15
  Shares-iShares
  US Shares, iShares Closed Early Close 18:00
 • news.October Διακοπές 2019

 • news.October Διακοπές 2019-Brokers

  01 Oct 2019

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  news.October Διακοπές 2019-Brokers

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το October. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Instrument All times are UTC All times are UTC All times are UTC All times are UTC All times are UTC All times are UTC All times are UTC
  Instrument 30-Sep-19 01-Oct-19 02-Oct-19 03-Oct-19 04-Oct-19 07-Oct-19 08-Oct-19
  FX Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours
  Precious Metals
  (XAU, XAG, XPT, XPD)
  Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours
  All times are UTC All times are UTC All times are UTC All times are UTC All times are UTC All times are UTC All times are UTC
  GEREUR
  (Germany 30 Index)
  Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours Closed Reopen 00:16 Normal Trading Hours Normal Trading Hours
  STXEUR
  (Europe 50 Index)
  Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours Closed Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours
  HSIHKD
  (Hong Kong 50 Index)
  Early Close at 16:00 Closed Reopens 01:15 Normal Trading Hours Normal Trading Hours Closed Reopens 01:15
  XTI
  (US Oil)
  Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours
  XBR
  (Brent Oil)
  Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours
  XNG
  (Natural Gas)
  Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours Normal Trading Hours
 • news.October Διακοπές 2019 MT4

  01 Oct 2019 -

  Διαβάστε περισσότερα

  news.October Διακοπές 2019 MT4

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το October. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Mon 30 Sep
  Indices
  HSIHKD. Early Close 16:00 GMT
  Tue 01 Oct
  Indices
  HSIHKD. Closed
  Thu 03 Oct
  Indices
  GEREUR. Closed
  STXEUR. Closed
  Fri 04 Oct
  Indices
  GEREUR. Reopen 00:16 GMT
  Mon 07 Oct
  Indices
  HSIHKD. Closed
 • news.October Διακοπές 2019 cTrader

  01 Oct 2019 -

  Διαβάστε περισσότερα

  news.October Διακοπές 2019 cTrader

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το news.October. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Mon 30 Sep
  Indices
  HONG KONG 50 Early Close 16:00 GMT
  Tue 01 Oct
  Indices
  HONG KONG 50 Closed
  Shares
  HONG KONG SHARES Closed
  Thu 03 Oct
  Indices
  GERMANY 30 Closed
  EUROPE 50 Closed
  Shares
  GERMANY SHARES Closed
  Fri 04 Oct
  Indices
  GERMANY 30 Reopen 00:16 GMT
  Mon 07 Oct
  Indices
  HONG KONG 50 Closed
  Shares
  HONG KONG SHARES Closed
  Mon 14 Oct
  Shares
  JAPAN SHARES Closed
  Tue 22 Oct
  Shares
  JAPAN SHARES Closed
  Mon 28 Oct
  Shares
  SINGAPORE SHARES Closed
 • September Διακοπές 2019 MT4

  09 Sep 2019 -

  Διαβάστε περισσότερα

  September Διακοπές 2019 MT4

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το September. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Instrument Mon 02 Sep Thu 19 Sep
  Energies
  XTIUSD. Close 16:45 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  Normal Hours
  XNGUSD. Close 16:45 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  Normal Hours
  XBRUSD. Close 16:45 GMT Normal Hours
  Metals
  XAU,XAG,XPT,XPD Close 17:00 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  Normal Hours
  Indices
  HSIHKD. Normal Hours Closed
  GEREUR. Close 20:00 GMT
  Reopen 22:02 GMT
  Normal Hours
  FTSGBP. Close 20:00 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  Normal Hours
  SPXUSD. Close 17:00 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  Normal Hours
  NDXUSD. Close 17:00 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  Normal Hours
  DJIUSD. Close 17:00 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  Normal Hours
 • September Διακοπές 2019 cTrader

  09 Sep 2019 -

  Διαβάστε περισσότερα

  September Διακοπές 2019 cTrader

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το September. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Instrument Mon 02 Sep Mon 16 Sep Thu 19 Sep Mon 23 Sep
  Energies
  WTI Close 16:45 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  Normal Hours Normal Hours Normal Hours
  NAT.GAS Close 16:45 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  Normal Hours Normal Hours Normal Hours
  BRENT Close 16:45 GMT Normal Hours Normal Hours Normal Hours
  Metals
  XAU,XAG,XPT,XPD Close 17:00 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  Normal Hours Normal Hours Normal Hours
  Indices
  HONG KONG 50 Normal Hours Closed Normal Hours Normal Hours
  GERMANY 30 Close 20:00 GMT
  Reopen 22:02 GMT
  Normal Hours Normal Hours Normal Hours
  UK 100 Close 20:00 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  Normal Hours Normal Hours Normal Hours
  US 500 Close 17:00 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  Normal Hours Normal Hours Normal Hours
  US TECH 100 Close 17:00 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  Normal Hours Normal Hours Normal Hours
  US 30 Close 17:00 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  Normal Hours Normal Hours Normal Hours
  Shares-iShares
  Japan Shares Normal Hours Normal Hours Closed Closed
  US Shares Closed Normal Hours Normal Hours Normal Hours
  iShares Closed Normal Hours Normal Hours Normal Hours
 • Αύγουστος Διακοπές 2019 MT4

  Aug 2019

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Αύγουστος Διακοπές 2019 TopFX MT4

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το August. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  INDICES 01-Aug-19 15-Aug-19 26-Aug-19 27-Aug-19
  SSMCHF. Closed Normal Hours Normal Hours Normal Hours
  IT4EUR. Normal Hours Closed Normal Hours Normal Hours
  FTSGBP. Normal Hours Normal Hours Closed Reopens 00:00 GMT
 • Αύγουστος Διακοπές 2019 cTrader

  Aug 2019

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Αύγουστος Διακοπές 2019 TopFX cTrader

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το August. Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  INDICES 01-Aug-19 09-Aug-19 12-Aug-19 15-Aug-19 26-Aug-19 27-Aug-19
  SWISS20 Closed Normal Hours Normal Hours Normal Hours Normal Hours Normal Hours
  IT40 Normal Hours Normal Hours Normal Hours Closed Normal Hours Normal Hours
  UK100 Normal Hours Normal Hours Normal Hours Normal Hours Closed Reopens 00:00 GMT
  SHARES 01-Aug-19 09-Aug-19 12-Aug-19 15-Aug-19 26-Aug-19 27-Aug-19
  Italy Normal Hours Normal Hours Normal Hours Closed Normal Hours Normal Hours
  Japan Normal Hours Normal Hours Closed Normal Hours Normal Hours Normal Hours
  Singapore Normal Hours Closed Closed Normal Hours Normal Hours Normal Hours
  Switzerland Closed Normal Hours Normal Hours Normal Hours Normal Hours Normal Hours
 • Hong Kong: Special Admin Region Est Day

  01 Jul 2019 -

  Διαβάστε περισσότερα

  Bank Holidays July TopFX 2019

  Please view the below the trading schedule changes for the upcoming public holidays in Hong Kong (Special Administrative Region Establishment Day, 1 July 2019), and the United States of America (Independence Day, 4 July 2019). Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Instrument Mon 01 Jul Wed 03 Jul Thu 04 Jul
  Energies
  XTI/USD Normal Hours Normal Hours Early Close 16:45 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  XNG/USD Normal Hours Normal Hours Early Close 16:45 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  XBR/USD Normal Hours Normal Hours Close 16:45 GMT
  Metals
  XAU Normal Hours Normal Hours Early Close 16:45 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  XAG Normal Hours Normal Hours Early Close 16:45 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  XPD Normal Hours Normal Hours Early Close 16:45 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  XPT Normal Hours Normal Hours Early Close 16:45 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  Indices
  GER30 Normal Hours Early Close 20:00 GMT
  Reopen 20:02 GMT
  Early Close 20:00 GMT
  Reopen 20:02 GMT
  HK50 Closed Normal Hours Normal Hours
  UK100 Normal Hours Early Close 20:00 GMT
  Reopen 20:00 GMT
  Early Close 20:00 GMT
  Reopen 20:00 GMT
  US500 Normal Hours Early Close 17:15 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  Early Close 17:00 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  USTECH100 Normal Hours Early Close 17:15 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  Early Close 17:00 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  US30 Normal Hours Early Close 17:15 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  Early Close 17:00 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  Shares-iShares
  Hong Kong Shares Closed Normal Hours Normal Hours
  US Shares Normal Hours Early Close 17:00 GMT Closed
  iShares Normal Hours Early Close 17:00 GMT Closed
 • Ηνωμένες Πολιτείες: Ημέρα Ανεξαρτησίας

  04 Jul 2019

  -

  Διαβάστε περισσότερα

  Bank Holidays July TopFX 2019

  Παρακαλείσθε να δείτε τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα συναλλαγών για τις επερχόμενες δημόσιες διακοπές το Hong Kong (Special Administrative Region Establishment Day, 1 July 2019), and the United States of America (Independence Day, 4 July 2019). Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι όλοι οι χρόνοι GMT και ότι οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

  Instrument Mon 01 Jul Wed 03 Jul Thu 04 Jul
  Energies
  XTI/USD Normal Hours Normal Hours Early Close 16:45 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  XNG/USD Normal Hours Normal Hours Early Close 16:45 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  XBR/USD Normal Hours Normal Hours Close 16:45 GMT
  Metals
  XAU Normal Hours Normal Hours Early Close 16:45 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  XAG Normal Hours Normal Hours Early Close 16:45 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  XPD Normal Hours Normal Hours Early Close 16:45 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  XPT Normal Hours Normal Hours Early Close 16:45 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  Indices
  GER30 Normal Hours Early Close 20:00 GMT
  Reopen 20:02 GMT
  Early Close 20:00 GMT
  Reopen 20:02 GMT
  HK50 Closed Normal Hours Normal Hours
  UK100 Normal Hours Early Close 20:00 GMT
  Reopen 20:00 GMT
  Early Close 20:00 GMT
  Reopen 20:00 GMT
  US500 Normal Hours Early Close 17:15 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  Early Close 17:00 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  USTECH100 Normal Hours Early Close 17:15 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  Early Close 17:00 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  US30 Normal Hours Early Close 17:15 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  Early Close 17:00 GMT
  Reopen 22:00 GMT
  Shares-iShares
  Hong Kong Shares Closed Normal Hours Normal Hours
  US Shares Normal Hours Early Close 17:00 GMT Closed
  iShares Normal Hours Early Close 17:00 GMT Closed